Sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến giáo viên, cán bộ quản lí về ngữ liệu thay thế

Cập nhật ngày: 21/11/2020 05:51:23

ĐTO - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp về ngữ liệu chưa phù hợp của sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt 1, bộ sách Cánh Diều, sách do Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết chủ biên, Nhà xuất bản Đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh phát hành. Trong tháng 11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ tổ chức hội thảo tiếp tục lấy ý kiến giáo viên, cán bộ quản lí về ngữ liệu thay thế, cách thực hiện thay thế và định hướng cách thay thế. Sau hội thảo, Sở GD&ĐT sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện chung trong toàn tỉnh theo quy định.


Giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông mới

Năm học 2020- 2021, toàn ngành giáo dục (GD) triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đối với lớp 1; thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.

Đối với thông tin, ngữ liệu chưa phù hợp của SGK Tiếng Việt 1, bộ sách Cánh Diều, sách do Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh phát hành. Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT sau khi có chỉ đạo, thực hiện đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi tất cả giáo viên dạy lớp 1 về các ngữ liệu trong SGK môn Tiếng Việt lớp 1 đặc biệt là SGK môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều. Ngoài ra, lãnh đạo Phòng GD&ĐT, đơn vị chuyên môn cấp tỉnh, cơ sở, đơn vị trường chủ động trao đổi, thảo luận với nhiều hình thức phù hợp như sinh hoạt chuyên môn tổ khối, trường, cụm trường. Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy vai trò của đội ngũ cốt cán, giáo viên với tinh thần cầu thị, lắng nghe, tổng hợp các góp ý, tiếp thu đề nghị chỉnh sửa theo quy định. Sau thời gian chỉ đạo, thực hiện lấy ý kiến cách thực hiện thay thế và định hướng cách thay thế. Đến tháng 11/2020, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, phòng chuyên môn trực thuộc sở, các đơn vị trường đã ghi nhận và tổng hợp các ý kiến đóng góp của cán bộ quản lý, giáo viên theo tiến độ.

Trong khi chờ các hướng dẫn mới theo quy định, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch GD thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động GD, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở. Thời khóa biểu cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động GD, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1. Các đơn vị trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn Chương trình GD phổ thông cấp tiểu học. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, tại tỉnh Đồng Tháp lộ trình thực hiện Chương trình GD phổ thông 2018 được xây dựng với các tiến độ thực hiện. Cụ thể, theo dự kiến đối với các năm học 2020 – 2021, thực hiện khối lớp 1. Năm học 2021 – 2022, thực hiện khối lớp 2, 6. Năm học 2022 – 2023 thực hiện khối lớp 3, 7, 10. Năm học 2023 – 2024 thực hiện khối lớp 4, 8, 11. Năm học 2024 – 2025 thực hiện khối lớp 5, 9, 12.

C.P.

Gửi bình luận của bạn