Tiến sĩ Lương Thanh Tân nhận nhiệm vụ Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 09/11/2020 06:06:38

Vừa qua, Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) vừa tổ chức công bố Nghị quyết của Hội đồng trường về công tác cán bộ lãnh đạo của Trường ĐHĐT.


Tiến sĩ Lương Thanh Tân nhận nhiệm vụ Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp

Theo đó, Hội đồng trường thống nhất để Tiến sĩ Lương Thanh Tân và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Giản tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của Phó Hiệu trưởng Trường ĐHĐT. Đồng thời thống nhất giao Quyền Hiệu trưởng Trường ĐHĐT cho Tiến sĩ Lương Thanh Tân cho đến khi có Quyết định mới về nhân sự Hiệu trưởng Trường ĐHĐT. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 4/11/2020.

Khi nhận chức vụ Quyền Hiệu trưởng, Tiến sĩ Lương Thanh Tân đang là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Đồng Tháp.

Thanh Nguyên

Gửi bình luận của bạn