Điểm sáng trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Cập nhật ngày: 23/11/2020 04:16:01


Lãnh đạo địa phương tặng Giấy khen cho cá nhân, tập thể xuất sắc

Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đơn vị xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự quan tâm thực hiện. Đơn vị chú trọng công tác tạo điều kiện để hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, từng bước hoàn thiện tiến đến nông dân tiên tiến thời đại công nghiệp 4.0; đã hỗ trợ cho vay hơn 600 triệu đồng dự án nuôi bò sinh sản, chăn nuôi cá, trồng nấm bào ngư, kinh doanh dịch vụ... Năm 2020 có gần 800 hộ được công nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, 27 hộ cấp huyện, 6 hộ cấp tỉnh và 4 hộ cấp Trung ương. Đặc biệt, sản phẩm cá thát lát rút xương của cơ sở Tuấn Cường và khô cá Tiến Phương là 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, sản phẩm nông nghiệp cấp khu vực.

CHÍ TRUNG

Gửi bình luận của bạn