Phát triển sản xuất theo hướng tái cơ cấu nông nghiệp tăng thu nhập cho người dân

Cập nhật ngày: 15/09/2020 15:48:21

ĐTO – Theo ngành chức năng huyện Tháp Mười, địa phương đã xây dựng quy hoạch 4 vùng sản xuất lúa quy mô lớn với tổng diện tích sản xuất là 36.632ha. Đồng thời hướng dẫn nông dân triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, tổ chức cho nông dân gieo sạ theo lịch thời vụ, khuyến cáo sử dụng giống lúa chất lượng cao, kháng rầy, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào sản xuất.


Sử dụng công nghệ cảm biến mực nước và điều tiết bơm tự động hợp tác xã Mỹ Đông 2 góp phần giảm chi phí và tăng lợi nhuận
 cho nông dân

Đến nay, khâu làm đất và thu hoạch bằng máy trên địa bàn huyện Tháp Mười đạt 100%; tỷ lệ sản xuất lúa chất lượng cao chiếm 92%; mật độ gieo sạ còn dưới 120kg/ha; sạ giống, bón phân bằng máy phun chiếm 90% tổng diện tích; diện tích áp dụng sản xuất lúa giảm giá thành có trên 67,8% diện tích xuống giống. Riêng vùng sản xuất lúa trọng điểm của huyện tại xã Mỹ Đông với diện tích 1.407ha gồm: các cánh đồng hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Mỹ Đông 2, HTX nông nghiệp Thắng Lợi, HTX Mỹ Đông 3 được đầu tư bê tông hệ thống giao thông nội đồng đảm bảo cho các phương tiện giao thông đi lại vận chuyển lúa ra các trục đường lớn.

Đồng thời, tại các HTX nói trên đã triển khai thực hiện mô hình “Canh tác lúa lý tưởng sử dụng phân bón thông minh” lợi nhuận cao hơn so với bên ngoài mô hình từ 1,9 đến 2,1 triệu đồng/ha; mô hình “Trạm bơm điện giúp tiết kiệm nước, giảm chi phí sản xuất” diện tích thực hiện mô hình là 170ha sử dụng công nghệ cảm biến mực nước và điều tiết bơm tự động thông qua áp dụng công nghệ cao, giúp người nông dân quản lý tốt đồng ruộng, tiết kiệm nước, giảm chi phí, tăng lợi nhuận từ 200 - 300 đồng/kg lúa.

Hiện tại, huyện Tháp Mười có 19 HTX đang hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Hoạt động của các HTX đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, tạo thêm được nhiều việc làm cho người lao động, các HTX đã từng bước ký kết được hợp đồng đã tạo được lòng tin trong các thành viên và có sức lan tỏa trong quần chúng Nhân dân. Từ đó, ngày càng có nhiều người tham gia góp vốn vào HTX.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn