Số: 142 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 8 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 05/09/2018 09:45:22

Đấu giá cho thuê QSDĐ (quỹ đất công ích), đất trồng cây hàng năm. Diện tích 993.218,8 m2 tọa lạc tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Giá khởi điểm: 1.300.000đ/1.000m2/năm.

* Thời gian thuê: 01 năm.

* Nộp tiền thuê đất trong năm.

Thông báo, xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 05/9/2018 đến 15 giờ ngày 21/9/2018.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 21, 24 và đến 15 giờ ngày 25/9/2018 (Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm).

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ ngày 26/8/2018

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại UBND xã Thường Phước 1.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc UBND xã Thường Phước 1, Điện thoại: 0277 3595 070

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn