Số: 165 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 11/10/2019 08:33:36

Đấu giá cho thuê QSDĐ (quỹ đất công ích) đất trồng cây hàng năm, các thửa đất thuộc mãnh số 2, số 3. Diện tích 943.544m2 tọa lạc tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Giá khởi điểm: 1.500đ/m2/năm.

* Thời gian thuê: 01 năm.

* Nộp tiền thuê đất trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký Biên bản trúng đấu giá.

Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 11/10/2019 đến 15 giờ ngày 21/10/2019 tại UBND xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tiền bán hồ sơ: 300.000đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm và nộp vào các ngày 21, 22 và đến 15 giờ ngày 23/10/2019 tại UBND xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ, 30 phút ngày 24/10/2019.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc UBND xã Thường Phước 1, Điện thoại: 0277 3595 070 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn