Số: 216/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 17/12/2020 08:18:20

1/ Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Gỗ trắc xẻ: 1,017m3 + gỗ trắc tròn: 0,181m3 (kèm theo bảng kê chi tiết). Giá khởi điểm: 550.000.000đ.

2/ Trung tâm Kiểm định và Bảo dưỡng Công trình Giao thông Đồng Tháp

+ Cầu Dương Hòa, dầm T đôi & dài 12,5m, 15 cây. Giá khởi điểm: 61.425.000đ.

+ Cầu Phú Diệp A, dầm T dài 24,7m, 10 cây. Giá khởi điểm: 67.000.000đ.

+ Cầu Simôna, dầm T dài 18,6m, 26 cây. Giá khởi điểm: 84.600.000đ.

+ Cầu Trung Lương, dầm T đôi 12,5,& dài 24,7m; 18,6m, 23 cây. Giá khởi điểm: 109.980.000đ.

+ Cầu Chợ Đệm, dầm T dài 24,7m; 12m, 12 cây. Giá khởi điểm: 18.190.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 16/12/2020 đến 15 giờ ngày 28/12/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 28, 29 và đến 15 giờ ngày 30/12/2020.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 31/12/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn