Mở rộng diện được giảm thuế năm 2020 cho cả doanh nghiệp vừa

Cập nhật ngày: 19/06/2020 10:42:04

Sáng nay 19-6 - ngày cuối cùng của kỳ họp thứ 9, với tỷ lệ tán thành chiếm 92,10% tổng số ĐBQH, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.


Kết quả thông qua Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020

Tại Nghị quyết vừa được thông qua, tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, bỏ tiêu chí ràng buộc về lao động đã được bỏ, trong khi tiêu chí về doanh thu tăng. Cụ thể, Quốc hội đã quyết định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Việc thực hiện mở rộng đối tượng giảm thuế nêu trên dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước của năm 2020 khoảng 23.000 tỷ đồng (tăng thêm hơn 6.000 tỷ đồng nếu không thực hiện mở rộng đối tượng).

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết trước khi Quốc hội bấm nút, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, những điều chỉnh này nhằm bảo đảm tính công bằng cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô vừa trong dự thảo Nghị quyết.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chí xác định doanh nghiệp có quy mô vừa được giảm thuế là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng, tương đương với tiêu chí về doanh thu để xác định doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, do tình hình khó khăn nên nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ khó đạt doanh thu 200 tỷ đồng.

Liên quan đến đề nghị kéo dài thời hạn hiệu lực của Nghị quyết đến hết năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đến thời điểm hiện nay, dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cơ bản đã được khống chế, tình hình dịch bệnh trên thế giới đang có chiều hướng suy giảm. Việt Nam và các nước đang dần nới lỏng các biện pháp phòng ngừa quyết liệt, hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi. Bên cạnh đó, kéo dài việc giảm thuế sẽ gây áp lực lên điều hành ngân sách qua các năm. Trường hợp kinh tế nước ta vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn vào cuối năm hoặc sang đầu năm sau, nếu cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét trình Quốc hội kéo dài thời hạn hiệu lực của Nghị quyết.

Theo ANH PHƯƠNG (SGGP)

Gửi bình luận của bạn