Người dân sinh hoạt, đi lại khó khăn do nước lũ

Cập nhật ngày: 04/10/2018 09:19:57
Người dân sinh hoạt, đi lại khó khăn do nước lũ
Gửi bình luận của bạn