Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020

Giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình

Cập nhật ngày: 28/06/2020 05:45:05

ĐTO - Tháng 6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) cùng các sở, ngành liên quan đã triển khai, tập trung thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) và Ngày Gia đình Việt Nam (GĐVN) 28/6/2020. Hoạt động trên nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình.


Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Nông tổ chức họp mặt và biểu dương các hội viên, hộ gia đình tiêu biểu

Sở VH,TT&DL triển khai đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc các thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về PCBLGĐ với chủ đề “PCBLGĐ là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”; kết hợp tuyên truyền về Ngày GĐVN với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại, củng cố xây dựng các mô hình ngôi nhà an toàn. Đội ngũ cộng tác viên cơ sở truyền thông lồng ghép PCBLGĐ tại địa phương, thăm hỏi, tìm hiểu các trường hợp cụ thể tại hộ gia đình.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, Công an huyện, thị xã, thành phố đã tuyên truyền trực tiếp tại các buổi sinh hoạt hội, câu lạc bộ về các nội dung PCBLGĐ; bảo vệ trẻ em sống an toàn tại gia đình; mọi hành vi BLGĐ cần được tố giác, xử lý nghiêm minh theo pháp luật... Hội Nông dân các cấp trong tỉnh duy trì sinh hoạt các Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, cam kết xây dựng gia đình an toàn về an ninh trật tự, tuyên truyền hội viên, nông dân xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tham gia sinh hoạt giải trí, vui chơi, lành mạnh tại cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh triển khai đến Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc và cơ sở tập trung thực hiện chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên thực hiện về phòng, chống xâm hại trẻ em. Qua đó, đã tổ chức 37 cuộc truyền thông, nói chuyện chuyên đề, họp mặt, hội thi, tập huấn, nói chuyện chuyên đề; 5 hội thi gia đình yêu thương; thi tìm hiểu Luật Trẻ em năm 2016 và Luật PCBLGĐ... Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn khi có các vụ việc xâm hại, bạo hành, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tiếp cận, hỗ trợ, phối hợp các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết 3 trường hợp BLGĐ. Củng cố, duy trì sinh hoạt thường xuyên của 93 Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc với 2.592 thành viên. Xây dựng, nhân rộng 326 địa chỉ tin cậy với 1.312 thành viên, trong đó phối hợp với ngành văn hóa xây dựng được 147 địa chỉ tin cậy với 626 thành viên; 231 mô hình tổ, câu lạc bộ và nhân rộng mới 82 mô hình tổ, câu lạc bộ liên quan đến lĩnh vực an toàn cho phụ nữ và trẻ em.


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28-6

Hưởng ứng Ngày GĐVN, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức họp mặt, biểu dương gia đình tiêu biểu. Đồng thời tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp mặt tại các tổ, hội, nhóm, cộng đồng dân cư. Tại huyện Tam Nông, UBND huyện tổ chức họp mặt và biểu dương 48 hộ gia đình tiêu biểu là những gia đình có thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực làm kinh tế giỏi, khởi nghiệp, khuyến học, khuyến tài, tham gia Đề án phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới... Tại TX.Hồng Ngự, Phòng Văn hóa và Thông tin TX.Hồng Ngự tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ năm 2020. Đồng thời triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn TX.Hồng Ngự; phân phối tài liệu Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cho các xã, phường triển khai thực hiện; tiếp tục tuyên truyền các mối quan hệ tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác gia đình; PCBLGĐ tại các địa phương...

Từ ngày 15/5-30/6, các hoạt động tuyên truyền, triển khai, thực hiện công tác PCBLGĐ và Ngày GĐVN được tổ chức đồng loạt. Qua đó đã thông tin đến người dân ý nghĩa của Ngày GĐVN, hiện trạng BLGĐ, huy động toàn xã hội chung tay PCBLGĐ. Các sở, ngành tỉnh, chính quyền địa phương tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh hoạt động PCBLGĐ, tạo điều kiện cho các gia đình phát triển bền vững.

P.L

Gửi bình luận của bạn