TP.Sa Đéc

Người tham gia BHYT đạt hơn 80% dân số

Cập nhật ngày: 10/08/2018 05:56:50

Tính đến cuối tháng 6/2018, TP.Sa Đéc đã có trên 84.000 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt hơn 80% dân số.

Tuy nhiên, trong năm học 2017 - 2018, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT chỉ đạt trên 93% trong khi nhóm đối tượng này phải đạt 100%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT hộ gia đình chỉ đạt 47,7% so với chỉ tiêu. Bên cạnh đó, tính tuân thủ pháp luật của người lao động và một số doanh nghiệp còn thấp, do đó chỉ có khoảng 50% người lao động tham gia.

Trong những tháng cuối năm, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ về BHYT, mở rộng và phát triển đại lý thu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Tiếp tục phối hợp các đoàn thể vận động các mạnh thường quân hỗ trợ đối tượng khó khăn tham gia BHYT, phát hành thẻ BHYT kịp thời cho hộ nghèo để làm cơ sở vận động hộ cận nghèo tham gia BHYT từ đầu năm 2019, cũng như vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100% trong năm học mới.

Đông Xuân

Gửi bình luận của bạn