Nỗ lực triển khai hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 01/06/2020 05:44:18

ĐTO - Với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc nhanh chóng của cả hệ thống, nhất là cấp xã, phường và sự đồng thuận của người dân, việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ được thực hiện trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Việc lập danh sách các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo được thuận lợi do các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chặt chẽ việc quản lý 3 nhóm đối tượng này tại địa phương. Tính đến ngày 25/5, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các ngành tổng hợp, rà soát và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 193.768 đối tượng, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 194 tỷ đồng. Trong đó, có 2.019 hộ kinh doanh; 1.354 lao động tự do; 7.529 người có công với cách mạng; 56.376 đối tượng bảo trợ xã hội và 126.490 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành chi hỗ trợ cho 181.763/190.394 người, đạt 95,5%, với tổng kinh phí đã chi hỗ trợ là hơn 181 tỷ đồng.

Hiện nay, Sở tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định các nhóm đối tượng còn lại gồm: người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động, hộ kinh doanh cá thể.

Theo Sở LĐ-TB&XH, dù các ngành, các cấp đã có nhiều nỗ lực để triển khai gói hỗ trợ này, nhưng tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Việc xác định nhóm lao động tự do ở địa phương, cơ sở còn gặp khá nhiều khó khăn, bởi ngành nghề làm việc của nhóm lao động này đa dạng, nên các địa phương phải thẩm định, xác minh mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, hiện nay, một số lao động tự do, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã đi làm ăn xa, không ở nơi cư trú nên việc chi hỗ trợ gặp khó khăn, chưa có người nhận kinh phí hỗ trợ; thủ tục ủy quyền chưa được thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Sở LĐ-TB&XH sẽ khẩn trương phối các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung nguồn lực thực hiện việc chi hỗ trợ và tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định đối tượng để sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chi hỗ trợ kịp thời, giảm thiểu khó khăn cho người dân gặp ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

LÊ THANH

Gửi bình luận của bạn