TP.Sa Đéc kịp thời giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện

Cập nhật ngày: 20/11/2020 11:29:12

ĐTO - Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, TP.Sa Đéc có nhiều chủ trương trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có nhiều tuyến đường được nâng cấp, xây dựng mới. Trong quá trình thực hiện, đa số được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của địa phương. Tuy nhiên, có một số trường hợp vì lợi ích cá nhân, không chấp hành các quyết định cấp có thẩm quyền trong việc thu hồi, bồi thường đất, tài sản... UBND thành phố đã tổ chức đối thoại giải quyết và chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, chính quyền xã, phường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức vận động, tuyên truyền công dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương và chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đảm bảo quyền khiếu nại của công dân theo quy định của pháp luật. Qua đó, đã giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn TP.Sa Đéc xảy ra 3 vụ lãn công, do doanh nghiệp và người lao động chưa thống nhất về giá cả của các sản phẩm làm ra. Các ngành chức năng thành phố phối hợp công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh, giám đốc các doanh nghiệp giải quyết kịp thời, không để gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Qua đó, chưa phát hiện dấu hiệu kích động, xúi giục của các thế lực thù địch, phản động.

TN

Gửi bình luận của bạn