Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 28/07/2023 04:36:44

ĐTO - Ngày 27/7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do ông Phan Hữu Phước - Giám đốc Sở Nội vụ và bà Đỗ Thị Thanh Trang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cuộc họp trực tuyến thông báo kết luận công tác kiểm tra CCHC đối với huyện Tháp Mười, huyện Cao Lãnh, TP Sa Đéc, TP Cao Lãnh.


Ông Phan Hữu Phước - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi họp trực tuyến với UBND huyện Cao Lãnh

Kết quả kiểm tra cho thấy, UBND xã, phường, huyện, thành phố có ban hành các văn bản triển khai thực hiện CCHC năm 2023. Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND huyện, thành phố đã thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác CCHC đối với xã, phường, phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Lãnh đạo UBND các địa phương quan tâm công tác chỉ đạo, điều hành đối với việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của từng lĩnh vực CCHC. Các thủ tục hành chính (TTHC) được niêm yết công khai, bảo đảm đúng quy định, đầy đủ, rõ ràng, dễ tra cứu, cập nhật kịp thời các quyết định công bố TTHC.

Cùng với đó, các địa phương triển khai thực hiện mô hình CCHC như: “6 trong 1” đối với thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật và thực hiện trợ cấp xã hội, “Ngày thứ Năm không hẹn”, “Công dân không viết và thu phí không dùng tiền mặt”, “Thủ tục hành chính không hẹn”...

Về hạn chế, trong báo cáo CCHC chưa đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các mô hình; chưa kiện toàn đủ chức danh lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, chưa xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên; còn tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC bị trễ hạn, quá hạn. Về việc thanh toán trực tuyến chưa đạt chỉ tiêu tối thiểu 30% giao dịch thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công theo yêu cầu Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ.

Qua cuộc họp thông báo kết luận kiểm tra, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố cơ bản thống nhất với nội dung đánh giá của Đoàn kiểm tra, đồng thời ghi nhận để khắc phục hạn chế từ nay đến cuối năm 2023.


Bà Đỗ Thị Thanh Trang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC do Đoàn kiểm tra phát hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời rà soát lại các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm 2023; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình trực tiếp tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, nội dung CCHC nhằm thực hiện bảo đảm từng nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu của công tác CCHC, nhất là các chỉ tiêu liên quan đến Chỉ số đánh giá CCHC. Bên cạnh đó, nghiên cứu tìm các mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện CCHC, nhất là trong việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn