Kiểm tra cải cách hành chính để kịp thời khắc phục hạn chế

Cập nhật ngày: 02/07/2023 14:18:59

ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) đến kiểm tra thực tế 8 sở và 12 huyện, thành phố nhằm phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC và chỉ rõ tồn tại, hạn chế, tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh. Đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện CCHC; kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh CCHC đạt mục tiêu đề ra trong năm 2023.


Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của UBND tỉnh kiểm tra hồ sơ tại UBND xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh

Những nội dung được kiểm tra là công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Qua kiểm tra cho thấy, các sở, UBND cấp huyện có ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện CCHC như các kế hoạch: CCHC, kiểm tra CCHC, thực hiện các mô hình CCHC với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ Nhân dân giai đoạn 2021 - 2026, các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2023.

Ông Trần Thành Công - Chuyên viên Phòng CCHC và Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ, phụ trách kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành CCHC cấp huyện cho biết, một số mặt được trong thực hiện công tác này là ngay từ đầu năm 2023, UBND các huyện, thành phố ban hành các văn bản triển khai thực hiện CCHC năm 2023; kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC của huyện, kế hoạch phát động phong trào thi đua CCHC... Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các lĩnh vực CCHC và chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, cũng như đẩy mạnh việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại địa phương.

Cùng với đó, lãnh đạo sở, địa phương thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện các lĩnh vực CCHC như: rà soát chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong việc giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa; đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí dịch vụ công toàn trình trên địa bàn. Công tác tuyên truyền thực hiện bảo đảm, cung cấp tin tức bài viết đầy đủ trên Trang Thông tin điện tử CCHC của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của huyện, thành phố.

Phụ trách kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tại 8 sở, bà Hồ Thị Kiều Diễm - Chuyên viên Phòng CCHC và Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ cho biết, một số sở vẫn chưa xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình CCHC với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ Nhân dân; kế hoạch CCHC năm 2023 ban hành chưa kịp thời, chưa đảm bảo thời gian quy định. Bên cạnh đó, tuy chưa có mô hình mới nhưng một số sở vẫn đang thực hiện tốt các mô hình, cách làm hay được áp dụng tại đơn vị.

Đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo các sở, UBND cấp huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, điều hành duy trì và phát huy thật tốt những kết quả đã đạt được, cũng như có biện pháp khắc phục sớm nhất những nội dung, công việc còn hạn chế đã được chỉ ra nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về CCHC đã đề ra trong năm 2023, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh. Các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các mô hình của tỉnh và các mô hình đang được áp dụng tại đơn vị, đồng thời nghiên cứu mô hình mới, cải tiến các mô hình hiện có để mang lại hiệu quả cao hơn.

Công tác kiểm tra CCHC lần này đã giúp các sở, UBND cấp huyện rà soát các nhiệm vụ còn lại trong kế hoạch CCHC cũng như các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong bộ Chỉ số CCHC để kịp thời đề ra các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả cao. Đoàn kiểm tra lưu ý, các đơn vị chú ý thực hiện tốt các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn, hẹn nhiều lần, tình trạng “tham nhũng vặt”, tình trạng “cò mồi” trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành. Lãnh đạo UBND cấp huyện cần thường xuyên chỉ đạo các ngành, cấp xã thực hiện bảo đảm công tác CCHC trên địa bàn; phân công cụ thể từng nội dung, nhiệm vụ của các lĩnh vực CCHC để các phòng chuyên môn có liên quan thực hiện; nâng cao chất lượng sự phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp.

Qua kiểm tra bước đầu, bà Đỗ Thị Thanh Trang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đánh giá: “Các đơn vị được kiểm tra có ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC và có nhiều cách làm để cải thiện Chỉ số CCHC, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong thời gian tới, các đơn vị cần bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện công tác CCHC tốt hơn so với kết quả năm 2022, đồng thời khắc phục những hạn chế đã được các thành viên Đoàn kiểm tra nêu ra. Các đơn vị được kiểm tra cần rà soát lại các nhiệm vụ CCHC đã đề ra và đặt mục tiêu phấn đấu cụ thể, nghiên cứu tìm mô hình mới, cách làm hay để áp dụng trong thực hiện CCHC và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác CCHC”.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn