Triển khai dịch vụ trực tuyến đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Cập nhật ngày: 08/06/2023 18:59:51

ĐTO - Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản thông báo việc chính thức đưa vào khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo Sở GTVT, đối tượng sử dụng là người có giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp. Điều kiện thực hiện là người đã có tài khoản đăng nhập hệ thống dịch vụ công quốc gia hoặc mã định danh VneID; có giấy chứng nhận sức khỏe lái xe điện tử do cơ quan y tế cấp hoặc có giấy xác nhận chứng thực điện tử của giấy khám sức khỏe lái xe; có tài khoản ngân hàng để thanh toán lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe.

Cụ thể, hồ sơ cần chuẩn bị là file ảnh chụp chân dung cỡ file ảnh 3x4cm; ảnh scan, ảnh chụp màu 2 mặt của giấy phép lái xe đang sử dụng và căn cước công dân dưới định dạng file (.pdf) hoặc (.doc). Đồng thời, có mã giấy chứng nhận sức khỏe điện tử hoặc file giấy xác nhận chứng thực sức khỏe điện tử của UBND xã, phường (có chữ ký số). Tất cả thao tác đều thực hiện bằng phương thức trực tuyến.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ nêu trên, người nộp hồ sơ truy cập vào địa chỉ: dichvucong.gov.vn hoặc dvc4.gplx.gov.vn và thực hiện các bước theo hướng dẫn. Kết quả giải quyết được hệ thống bưu điện giao trực tiếp tại nhà (có thu phí) hoặc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp. Sau khi người có giấy phép lái xe mới phải nộp lại giấy phép cũ cho nhân viên bưu điện hoặc công chức Sở GTVT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp (để cắt góc giấy phép lái xe cũ).

TRANG HUỲNH

Gửi bình luận của bạn