Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tại 2 sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật ngày: 01/06/2023 20:09:23

ĐTO - Ngày 1/6, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do ông Phan Hữu Phước - Giám đốc Sở Nội vụ và bà Đỗ Thị Thanh Trang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng các thành viên đến kiểm tra công tác CCHC tại Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.


Đoàn kiểm tra cải cách hành chính làm việc với Sở Tài chính

Kiểm tra tại Sở Tài chính cho thấy, sở có rà soát và trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%; các phòng chuyên môn thực hiện tốt giải quyết thủ tục trên phần mềm Một cửa điện tử.

Theo Sở Tài chính, do đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nên việc tìm kiếm mô hình hay, cách làm mới gặp khó khăn. Qua đó, sở đề xuất với Đoàn kiểm tra khi chấm điểm CCHC cần quan tâm đến yếu tố đặc thù của ngành.

Sở Tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch về việc thực hiện CCHC và kiểm soát TTHC, khắc phục những hạn chế qua kết quả công bố chỉ số đánh giá CCHC năm 2022. Qua kiểm tra, sở không có hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm Một cửa điện tử; tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt tỷ lệ trên 92%.


Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Qua kiểm tra, lãnh đạo Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị được kiểm tra cần quan tâm, xem CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Các đơn vị sớm ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số CCHC, đồng thời rà soát lại các nhiệm vụ CCHC đã đề ra và đặt mục tiêu phấn đấu cụ thể.

Bên cạnh đó, sớm khắc phục những hạn chế đã được các thành viên Đoàn kiểm tra nêu ra và nghiên cứu tìm mô hình mới, cách làm hay để áp dụng trong thực hiện CCHC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn