Huyện Châu Thành thực hiện hiệu quả các mô hình cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 25/07/2022 22:09:11

ĐTO - Ngày 25/7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đến huyện Châu Thành kiểm tra công tác CCHC 6 tháng đầu năm. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại xã Phú Hựu, thị trấn Cái Tàu Hạ và các phòng chuyên môn của huyện.


Kiểm tra lĩnh vực Tài chính ở thị trấn Cái Tàu Hạ

Thời gian qua, huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền về CCHC có hiệu quả. Huyện đã thực hiện hoàn thành tốt 24 nhiệm vụ của UBND tỉnh giao; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, địa phương tiếp tục đề ra các mô hình, sáng kiến, giải pháp trong CCHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Trên địa bàn huyện hiện đã thực hiện hiệu quả nhiều mô hình CCHC, 6 tháng đầu năm huyện công nhận và nhân rộng thực hiện thêm 2 mô hình CCHC ở cấp xã, đó là mô hình “Soạn dự thảo hợp đồng, văn bản giúp cho người dân khi có nhu cầu lập hồ sơ TTHC” và mô hình “Đến tận nhà dân nhận hồ sơ lập thủ tục xét chế độ khuyết tật và chế độ cho người nuôi dưỡng người khuyết tật, bệnh tật”.


Kiểm tra lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Các nhiệm vụ trọng tâm của CCHC được huyện triển khai đồng bộ, kịp thời, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, địa phương đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích. Đến nay, huyện đã chuyển giao được 8 lĩnh vực chuyên môn tại Bộ phận Một cửa huyện và có 3 đơn vị cấp xã thực hiện thí điểm theo Đề án chuyển giao của tỉnh. Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận gần 25.000 hồ sơ, trong đó trực tuyến gần 7.000 hồ sơ, trực tiếp gần 17.000 hồ sơ, giải quyết trước hạn và đúng hạn trên 24.000 hồ sơ.

Công tác CCHC trong thời gian qua tuy đã được huyện đẩy nhanh tiến độ song vẫn còn xảy ra trường hợp trả kết quả giải quyết TTHC trễ hạn, nguyên nhân là do hệ thống phần mềm một cửa điện tử chưa hoàn thiện, thường xuyên phát sinh lỗi. Việc thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công ở các xã chưa mang lại hiệu quả. Từ đó, huyện kiến nghị tỉnh xem xét cho ngưng thực hiện theo Đề án chuyển giao nhiệm vụ đối với một số xã, cần nâng cấp hệ thống phần mềm một cửa điện tử.


Đoàn kiểm tra làm việc với Phòng Nội vụ về công tác triển khai nhiệm vụ CCHC

Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung nhiệm vụ CCHC và đánh giá, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực hiện CCHC, rà soát kiến nghị thay đổi các mô hình CCHC không còn phù hợp với thực tế; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức có năng lực tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Đồng thời, thường xuyên khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước bằng nhiều hình thức để góp phần nâng cao chỉ số CCHC của huyện trong thời gian tới.

N.LONG

Gửi bình luận của bạn