Năm 2013: bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 1.400 cán bộ, công chức

Cập nhật ngày: 31/05/2013 17:02:52

Ngày 13/5/2013, UBND tỉnh đã thống nhất cho thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức (CBCC) năm 2013 theo đề xuất của Sở Nội vụ. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trường Chính trị và các cơ sở đào tạo có liên quan tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ mở 10 lớp chuyên ngành, bồi dưỡng cho 1.400 CBCCVC được chia theo từng nhóm đối tượng. Lớp Kỹ năng lãnh đạo cấp sở có số lượng là 100 CBCC cấp sở. Lớp Kiến thức, kỹ năng cho CB luân chuyển có số lượng 200 CBCCVC thuộc đối tượng luân chuyển CB. Lớp Quản lý dự án phi chính phủ, số lượng 100 CBCCVC cấp sở và cấp huyện. Lớp Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng, số lượng 100 trưởng, phó phòng cấp sở, cấp huyện và tương đương. Lớp Kỹ năng của người lãnh đạo trong phát ngôn và quan hệ với cơ quan báo chí, số lượng 100 CBCC lãnh đạo. Lớp Công vụ, đạo đức công chức, số lượng 300 CCVC cấp sở và cấp huyện, CCVC chuyên trách cải cách hành chính. Lớp Kỹ năng giao tiếp và lễ tân hành chính - khánh tiết - hội nghị, số lượng 200 CCVC cấp sở và cấp huyện, CCVC chuyên trách cải cách hành chính. Lớp chính phủ điện tử, số lượng 100 lãnh đạo cấp sở và cấp huyện. Lớp Kỹ năng phân tích, xây dựng bảng mô tả công việc, số lượng 100 CCVC tổ chức cấp sở và cấp huyện. Lớp Kỹ năng nghiệp vụ công tác Nội vụ, số lượng 100 CCVC Nội vụ.

Các cơ sở đào tạo bao gồm Học viện Hành chính - TPHCM, Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Nội vụ Hà Nội, Trường Chính trị Đồng Tháp và Bộ Ngoại giao. Các lớp sẽ được tổ chức tại TP.Cao Lãnh và Trường Chính trị tỉnh.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn