Tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 31/01/2024 15:15:50

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa có chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố triển khai Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 của Bộ Nội vụ.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của ngành, địa phương.

Trong đó, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ có liên quan tại Quyết định số 35 ngày 22/1/2024 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2024; Quyết định số 1600 ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030”; đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đã được xác định cụ thể tại Kế hoạch số 389 ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh về CCHC năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình, kết quả thực hiện tại các ngành, các cấp để tham mưu UBND tỉnh những giải pháp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC trên địa bàn tỉnh. 

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn