Triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính

Cập nhật ngày: 03/12/2023 05:44:45

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai các hoạt động phối hợp, hỗ trợ cho việc khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2023 theo nội dung tại Công văn số 6996/BNV-CCHC ngày 29/11/2023 của Bộ Nội vụ.


Ảnh minh họa

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ có liên quan tại Công văn số 6996/BNV-CCHC ngày 29/11/2023 của Bộ Nội vụ; bố trí kinh phí, nhân lực phù hợp để triển khai khảo sát; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và đảm bảo kết quả khảo sát khách quan, trung thực, không định hướng, can thiệp trong quá trình khảo sát tại địa phương; báo cáo, giao nộp các kết quả triển khai nghiêm túc, đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người dân và tổ chức nhận thức đầy đủ, chính xác về mục đích, nội dung và yêu cầu của việc triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính, đặc biệt là để người dân, tổ chức tham gia trả lời phiếu khảo sát đầy đủ, trung thực, khách quan.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối trong quá trình triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

PV

Gửi bình luận của bạn