• Đảng viên cao tuổi có nhiều đóng góp cho xã hội
 • 02/08/2013
 • Lâu nay, người dân ở ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh rất quen thuộc với tên gọi “Cô Năm Quởn” (Nguyễn Thị Quởn) - một cán bộ hưu trí, đảng viên cao tuổi nhưng đầy lòng nhiệt huyết vì công tác xã hội và cộng đồng.
 • Chú trọng công tác đào tạo cán bộ quân sự cấp xã
 • 02/08/2013
 • Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn coi trọng nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân sự (CBQS) cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nhằm chuẩn hóa đội ngũ CBQS có bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn tham gia công tác quân sự ở địa phương, bổ sung nguồn quy hoạch CB cho cấp ủy, UBND xã.
 • Phát huy hiệu quả công tác tuyên giáo
 • 31/07/2013
 • Những năm qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Hàng Tây (huyện Cao Lãnh) đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trên mặt trận tư tưởng. Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhanh chóng đến với người dân.
 • Năm 2013, tổ chức thi tuyển 4 chức danh lãnh đạo
 • 29/07/2013
 • Ngày 29/7/2013, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các ban, ngành chức năng để bàn về Kế hoạch thi tuyển cán bộ lãnh đạo và Tiêu chí đánh giá cán bộ công chức hàng năm. Chủ trì cuộc họp có Bí thư Tỉnh ủy Lê Vĩnh Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương.
Xem tin đã đăng theo ngày: