• Nhân sự mới
  • 12/06/2012
  • Thường trực HĐND tỉnh vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Lý, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Tháp.
  • Cuộc đời cách mạng của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng
  • 11/06/2012
  • Đồng chí Phạm Hùng tên khai sinh là Phạm Văn Thiện sinh ngày 11-6-1912, trong một gia đình nông dân ở ấp Long Thiềng, làng Long Hồ, tổng Long Bình, huyện Vĩnh Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn là học sinh. Năm 1930, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, làm Bí thư Chi bộ trường học.
  • Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
  • 08/06/2012
  • Ban Dân vận Thành ủy Cao Lãnh đã tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cho hơn 40 thành viên UBMTTQ, ủy viên BCH các hội đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức MTTQ hội đoàn thể ngoài Đảng và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố.
Xem tin đã đăng theo ngày: