• Làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên
 • 31/05/2013
 • Đảng bộ xã Long Thuận (huyện Hồng Ngự) có 16 chi bộ trực thuộc, với 223 đảng viên. Để làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, hằng năm Đảng ủy xã lãnh, chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các chi bộ tiến hành rà soát, tuyển chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
 • Làm theo Bác từ việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương
 • 31/05/2013
 • Đảng ủy xã Long Hậu (huyện Lai Vung) đã triển khai, quán triệt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến tập thể cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 • Những cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí minh”
 • 31/05/2013
 • Khi nói về ý nghĩa của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bà Thu cho biết: “Cuộc vận động càng giúp tôi hiểu Bác sâu sắc hơn, càng thấy Bác thật vĩ đại. Tôi thấy học Bác đã khó nhưng làm theo Bác lại càng khó hơn. Tôi học ở Bác nhiều điều, nhưng tôi tâm đắc nhất là học Bác ở tính cần kiệm, giản dị, thương người”.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động từ cơ sở đảng
 • 29/05/2013
 • Những năm qua, Đảng bộ xã Tân Phú (huyện Châu Thành) tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Xem tin đã đăng theo ngày: