Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Chiến làm Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Cập nhật ngày: 01/02/2023 06:28:05

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Chiến làm Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.


Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Bá Chiến

Theo Quyết định, ông Nguyễn Bá Chiến - Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện hành chính Quốc gia từ ngày 31/1/2023.

Trước đó, vào ngày 30/12/2022, tại Hội nghị quán triệt và triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao Quyết định về việc giao Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đối với ông Nguyễn Bá Chiến; trao Quyết định của Bộ trưởng Nội vụ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Sửu giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và Quyết định của Bộ trưởng Nội vụ về công tác cán bộ. Bộ trưởng khẳng định đây là sự kiện quan trọng, ý nghĩa trong quá trình phát triển và trưởng thành của Học viện Hành chính Quốc gia.

Theo LÊ HÀ (NDO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn