Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Cập nhật ngày: 29/02/2024 05:47:40

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240229054841dt2-5.mp3

 

ĐTO - Ban Thường vụ Thành ủy Hồng Ngự thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch số 104 ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ đến năm 2025, gắn với thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy khóa XI về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.


Đoàn viên, thanh niên phường An Lộc (TP Hồng Ngự) tặng quà cho người già neo đơn trên địa bàn

Trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, xây dựng con người phát triển toàn diện về năng lực, trí tuệ, nhân cách, phẩm chất tốt đẹp của người Đồng Tháp nói chung, con người TP Hồng Ngự nói riêng. Đặc biệt, xây dựng về đạo đức nhân văn, cốt lõi là giá trị văn hóa cộng đồng dân tộc và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; định hướng sự phát triển toàn diện phù hợp xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Lê Hùng Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự, cho biết: “Các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hồng Ngự trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh niên; phối hợp cùng với nhà trường giáo dục hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ, anh chị mẫu mực, con cháu hiếu thảo, trẻ em chăm ngoan, vợ chồng hòa thuận, gia đình đoàn kết, thương yêu nhau, bảo vệ cái tốt, cái đúng, chống lại cái xấu”.

Các cấp bộ Đoàn phối hợp với ngành giáo dục, lao động - thương binh và xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các công trình, phần việc như: vận động quà “Cây mùa Xuân” cho trẻ em nghèo vui Tết, Đêm hội trăng rằm, hỗ trợ lâu dài cho học sinh, công trình vì đàn em thân yêu... tạo được sự đồng thuận cao trong người dân. Cùng với đó, tổ chức Đoàn, Hội phối hợp với nhà trường, gia đình trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ thông qua các phong trào thanh niên sống đẹp - sống có ích; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; thi đua lập thân, lập nghiệp... tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của thanh niên địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Liên quan đến việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, ngành chức năng TP Hồng Ngự thực hiện tốt công tác quản lý văn hóa, thông tin, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thế hệ trẻ, nhất là qua các trang mạng xã hội. Thành phố cũng có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan văn hóa, văn học, nghệ thuật phổ biến tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn, Hội, Đội trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sát cơ sở gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết về phát triển thanh niên của tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Thành ủy Hồng Ngự, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 130 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ đến năm 2025. Đồng thời quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, nhất là nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị, đạo đức, bảo đảm thực chất, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị thông qua các chủ điểm, chủ đề để thế hệ trẻ phấn đấu thực hiện. Phát triển mới và nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của nhà trường, gia đình, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên địa bàn thành phố.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn