Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp Mười lần thứ X

Cập nhật ngày: 14/06/2024 19:21:26

ĐTO - Trong 2 ngày (13 - 14/6), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Tháp Mười tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Tháp Mười lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự có đồng chí Đoàn Thị Nghiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo huyện Tháp Mười và 181 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, tổ chức tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện.


Quang cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp Mười nhiệm kỳ 2024 - 2029

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực, đi vào chiều sâu. 5 chương trình trọng tâm của Chương trình hành động mà Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ IX đề ra đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được nâng cao, tinh thần tự quản được phát huy. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Hoạt động giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện có chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban MTTQVN huyện và cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn huyện.


Các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp Mười khóa X chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tham dự Đại hội

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQVN huyện Tháp Mười tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, thiết thực và hiệu quả. Thường xuyên tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân vào tổ chức; phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân hưởng ứng và tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân… nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra.

Đại hội hiệp thương cử 62 đại biểu làm Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện Tháp Mười nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại phiên hội nghị lần thứ nhất, các đại biểu hiệp thương cử 5 vị Ủy viên tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Tháp Mười; hiệp thương cử đồng chí Lương Văn Út giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tháp Mười nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời hiệp thương cử 14 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.


Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 được biểu dương, khen thưởng

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 được Ủy ban MTTQVN tỉnh và UBND huyện Tháp Mười biểu dương, khen thưởng.

PV-CTV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác