Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

Giám sát việc thực hiện đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Cập nhật ngày: 21/02/2024 17:46:29

Chiều ngày 21/2, ông Trần Văn Sáu – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh dẫn đầu đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đến làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) giai đoạn 2018 – 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo các sở có liên quan tiếp và làm việc với đoàn.


Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh

Theo UBND tỉnh, tính đến ngày 31/12/2023, số lượng ĐVSNCL của tỉnh còn 735  đơn vị, giảm 218 đơn vị (đạt gần 23%), so với năm 2015 là 953 đơn vị (chỉ tính riêng khối Nhà nước và không tính các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn).

Việc sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện theo các tiêu chí quy định, có cơ cấu hợp lý, tinh gọn bộ máy, giảm mạnh đầu mối, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, manh mún, dàn trải và trùng lắp chức năng nhiệm vụ.

Giai đoạn 2015 - 2021, toàn tỉnh đã giảm 3.180 biên chế, đạt tỷ lệ giảm 10% so với biên chế sự nghiệp được giao năm 2015, đảm bảo theo lộ trình giảm biên chế của Trung ương.

Đến năm 2023, biên chế viên chức trong các ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSNCL do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên còn lại hơn 27.400 biên chế, giảm gần 1.170 biên chế so với biên chế được giao năm 2021, đạt tỷ lệ giảm hơn 4%.

Số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là hơn 4.600 người (tăng 977 người so với năm 2015) và 883 lao động hợp đồng (tăng 96 lao động hợp đồng so với năm 2015).

Qua đánh giá, các đơn vị đã bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên được quyền quyết định số lượng người làm việc và chịu trách nhiệm quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm theo thẩm quyền quy định. Đến ngày 31/12/2023, có 58/735 ĐVSNCL tự chủ tài chính 100% trở lên, chiếm 7,88%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra là 10% tại thời điểm năm 2021.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nêu các kiến nghị với đoàn giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, căn cứ tính đặc thù của tỉnh, Đồng Tháp đã tiên phong thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL và đã giảm nhiều đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐVSNCL và dần tách chức năng quản lý nhà nước ra các ĐVSNCL.

Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục hành chính để phục vụ người dân, tổ chức tốt hơn; về biên chế ĐVSNCL đã thực hiện giảm rất rõ… Qua đó, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh được thực hiện tốt, phát triển rõ rệt, nổi bật như công tác cải cách hành chính, an sinh xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn giám sát và sẽ thực hiện tốt hơn các mặt công tác này trong thời gian tới.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến với bộ, ngành Trung ương, giúp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương như về việc giao chỉ tiêu giảm ĐVSNCL, biên chế không nên bình quân trên các lĩnh vực, các địa phương; việc quy định kiểm định chất lượng đầu vào công chức nên các địa phương gặp khó khăn… 


Ông Trần Văn Sáu – Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Trần Văn Sáu – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND tỉnh Đồng Tháp trong thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL giai đoạn 2018 – 2023; đồng thời, đề nghị tỉnh nên có tổng kết, đánh giá việc thực hiện để rút kinh nghiệm thực hiện công tác này tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, Đoàn giám sát đã đến làm việc với Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp (CĐCĐĐT). 


Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện với Đoàn giám sát

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp đã xây dựng Đề án vị trí việc làm theo đúng quy định và sử dụng biên chế phù hợp với tình hình hiện tại của đơn vị. Năm 2023, Bệnh viện có 889 viên chức, 127 lao động hợp đồng. Bệnh viện luôn tạo điều kiện để viên chức, người lao động được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và quy hoạch đảm bảo đạt chuẩn về trình độ, phù hợp với quy mô, cơ cấu và tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đó, công tác sắp xếp vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp của viên chức gặp một số khó khăn, do số lượng viên chức làm việc trước đây được tuyển dụng có trình độ đào tạo khác với trình độ yêu cầu của vị trí việc làm.

Nhìn chung, Bệnh viện đã phát triển một cách toàn diện các hoạt động để phục vụ sức khỏe cho người dân ở địa phương và cộng đồng ngày càng tốt hơn. Cơ cấu tổ chức và bộ máy của bệnh viện ổn định, hoạt động có hiệu quả. Đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo có trình độ đạt yêu cầu, đáp ứng nhu cầu công việc và sự phát triển của bệnh viện.

Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp

Đối với Trường CĐCĐĐT, đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo đề án sáp nhập với Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp và nhiệm vụ đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Tháp vào Trường CĐCĐĐT. Từ sau khi sáp nhập đến nay, Trường đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Năm 2023, Trường có 195 viên chức và 12 lao động hợp đồng. Trường thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ theo hướng tinh gọn và hiệu quả song hành chế độ đãi ngộ, điều chỉnh chi tiêu phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển. Do đó, số lượng người làm việc giảm nhiều hơn 10% chỉ tiêu tinh giản biên chế.

Trong công tác đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, Trường đã triển khai thực hiện có lộ trình phù hợp, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, đảm bảo tiến độ đề ra. Cơ cấu tổ chức và bộ máy của trường ổn định, hoạt động có hiệu quả. Đội ngũ giảng viên có trình độ đạt và trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình đào tạo mới theo quy định.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn