Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn hướng về cơ sở

Cập nhật ngày: 18/11/2022 09:33:37

ĐTO - Những năm gần đây, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh chú trọng đổi mới, cụ thể hóa nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong việc tổ chức các hoạt động, nhất là phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân Đất Sen hồng.


Tổ Nhân dân tự quản số 10, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ. Ảnh: D.Chinh

Phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc

Trải qua 92 năm ra đời và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, MTTQ Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện từ Hội phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến MTTQ Việt Nam ngày nay. MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sát với tình hình thực tế của tỉnh. Trước hết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp thống nhất để tuyên truyền, vận động có hiệu quả theo trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động tuyên truyền góp phần cung cấp thông tin mọi mặt đời sống xã hội đến với các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Nổi bật, đầu năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng và đưa vào vận hành trang Website chính thức của Mặt trận Đồng Tháp. Kết quả, thu hút hàng ngàn lượt truy cập trang Web; nhiều tin, bài được đăng trên trang và chuyên mục Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp, Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp, Trang cộng đồng Mặt trận tỉnh Đồng Tháp.


Đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp bàn giao “Nhà đại đoàn kết” cho hộ dân gặp khó khăn về chỗ ở trên địa bàn xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng

Nội dung, phương thức hoạt ĐỘNG MTTQ hướng về cơ sở

Giai đoạn năm 2019 - 2022, MTTQ phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tập trung triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chú trọng chất lượng, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế gia đình gắn liền trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cuộc vận động đã tạo được sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai các công trình mang lại lợi ích thiết thực như: hiến đất để xây dựng cầu, lộ nông thôn; chỉnh trang nông thôn, vệ sinh môi trường... với tổng giá trị trên 534 tỷ đồng.

Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.350 cầu nông thôn, xây dựng 3.155 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; hỗ trợ trên 10.200 suất quà, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã triển khai cho các huyện, thành phố xét chọn và hoàn thiện hồ sơ xây dựng 3.155 căn nhà Đại đoàn kết (nguồn kinh phí do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và công ty, doanh nghiệp hỗ trợ). Kết quả, hàng năm tổ chức thăm và chúc Tết, tặng quà, tiền cho 64.152 lượt gia đình chính sách, đối tượng người có công với cách mạng với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng; trao hơn 15.000 lượt phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.


Người dân xã Thông Bình, huyện Tân Hồng tự nguyện đóng góp vật liệu xây dựng và ngày công để sửa chữa đường giao thông nông thôn

Đặc biệt, các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm duy trì tốt. Trong đó, các mô hình Tổ nhân dân tự quản, Hội quán, Không gian đại đoàn kết... từng bước đã thay đổi cách nghĩ, thói quen sinh hoạt của người dân, hướng đến phát huy tinh thần “Tự quản, tự phòng, tự hòa giải”, cùng bàn bạc, liên kết, tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đáng ghi nhận gần đây là mô hình phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp” bước đầu đã tạo sự đồng thuận trong Nhân dân từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2022 nhằm khắc phục hạn chế được Đoàn kiểm tra, khảo sát Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận định. Kết quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hoàn thành cuộc giám sát đối với Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp trong việc thực hiện ý kiến của cử tri tại xã Tân Khánh Trung (huyện Lấp Vò) đã được UBND tỉnh giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 15 (khóa IX). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động và lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để tổ chức lại giao thông. Đồng thời hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cao Lãnh, TP Cao Lãnh, huyện Lấp Vò và các xã của địa phương phối hợp với các ngành có liên quan, UBND cùng cấp triển khai thực hiện việc lấy ý kiến của 365/371 hộ dân (6 hộ không có mặt ở địa phương) bị ảnh hưởng bởi Dự án bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp. Qua lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đa số người dân đồng thuận trong việc thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ để tổ chức lại giao thông.

D.C

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn