Họp Hội đồng tư vấn đề tài “Lịch sử Báo Đồng Tháp giai đoạn 1963 - 2023”

Cập nhật ngày: 08/07/2024 10:33:21

ĐTO - Ngày 8/7, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở đề tài “Lịch sử Báo Đồng Tháp giai đoạn 1963 - 2023”.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở đề tài “Lịch sử Báo Đồng Tháp giai đoạn 1963 - 2023” (viết tắt là Hội đồng), có 7 thành viên, Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Đào - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng.


Đại diện đơn vị đề xuất và thành viên Hội đồng

Thạc sĩ Nguyễn Minh Phú - Tổng Biên tập Báo Đồng Tháp báo cáo đề xuất trước Hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở đề tài “Lịch sử Báo Đồng Tháp giai đoạn 1963 - 2023”. Trên cơ sở đó, các thành viên Hội đồng tiến hành nhận xét đề xuất đặt hàng đề tài khoa học cấp cơ sở.

Các thành viên Hội đồng nhận xét, trải qua 60 năm hoạt động (từ năm 1963 - 2023), việc nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Báo Đồng Tháp là công việc rất cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Đây là đề tài mới, không trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã, đang thực hiện ở địa phương; việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Báo Đồng Tháp hoàn toàn phù hợp với định hướng nghiên cứu, ứng dụng của Tỉnh; đề tài có tác động tích cực đến đời sống văn hóa - xã hội nói riêng, toàn bộ lĩnh vực hoạt động của địa phương nói chung; phục vụ thiết thực cho công tác giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cơ quan Báo Đồng Tháp; có tính khả thi trên phương diện thời gian và nhân lực thực hiện.

Bên cạnh đó, Hội đồng đã thống nhất đề nghị bổ sung một số nội dung về mục tiêu, phương pháp nghiên cứu; tổ chức phối hợp thực hiện, tiếp nhận kết quả nghiên cứu; điều chỉnh, bổ sung tên đề tài “Lịch sử Báo Đồng Tháp giai đoạn 1963 - 2023” thành "Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Báo Đồng Tháp (1963 - 2023)".

BÁ THẢO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn