Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, tích cực xây dựng tỉnh Đồng Tháp ngày càng giàu và đẹp

Cập nhật ngày: 03/02/2023 05:58:07

ĐTO - Ngày 3/2/1930 đã đi vào lịch sử của Đảng ta và đất nước ta, là mốc son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường phát triển của dân tộc, vì mục tiêu độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.


Người dân du Xuân tại Công viên Sa Đéc - Xuân Quý Mão 2023

Trong những ngày này cách đây 93 năm, đất nước ta đón nhận một sự kiện lịch sử rất quan trọng mà từ đó làm thay đổi vận mệnh dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới, Nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm hoạ diệt chủng; đồng thời, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội với nền tảng tư tưởng chính trị mang tính khoa học vững chắc, nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã vinh dự đóng góp một phần to lớn vào những thắng lợi và thành tựu chung của đất nước. Đặc biệt trong năm 2022 vừa đi qua, một năm với nhiều khó khăn, thách thức đã tác động sâu sắc đến mọi hoạt động của đời sống xã hội. Nhưng, cả hệ thống chính trị tỉnh nhà đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; cùng với sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo sức mạnh tổng hợp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Những kết quả nổi bật và ấn tượng trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 8,62% cao nhất trong 10 năm trở lại đây, GRDP bình quân đầu người 62,1 triệu đồng (tương đương 2.675 USD). Toàn tỉnh đã đưa 1.779 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 118,6% so với kế hoạch; 100% người lao động được hưởng các chính sách hỗ trợ, vay vốn để yên tâm sang nước ngoài làm việc. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, chất lượng sống của dân cư nông thôn được nâng cao, với 109 xã đạt chuẩn. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được xác định là chương trình trọng tâm, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, toàn tỉnh hiện có 357 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao, từng bước xây dựng nhiều sản phẩm 5 sao. Các điểm du lịch đã thu hút 3,4 triệu lượt khách đến tham quan, tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 8,62% cao nhất trong 10 năm trở lại đây, GRDP bình quân đầu người 62,1 triệu đồng (tương đương 2.675 USD); đưa 1.779 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đ ồng, đạt 118,6% so với kế hoạch; có 357 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao, từng bước xây dựng nhiều sản phẩm 5 sao. Các điểm du lịch đã thu hút 3,4 triệu lượt khách đến tham quan, tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng. Toàn tỉnh kết nạp được 2.472 đảng viên, vượt 190% kế hoạch…

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2022, toàn tỉnh kết nạp được 2.472 đảng viên, vượt 190% kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, nhất là an ninh biên giới được giữ vững. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt kết quả tốt.

Công tác dân vận của Đảng đạt kết quả quan trọng, dân chủ cơ sở được phát huy và từng bước nâng cao chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được quan tâm thực hiện. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả; các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trong những ngày cuối năm 2022 và đầu năm 2023, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các chính sách chăm lo Tết cho người nghèo, hộ khó khăn, các đối tượng chính sách, người lao động có thu nhập thấp; tổ chức các lễ hội trong dịp Tết an toàn, chu đáo. Khí thế đón Tết Nguyên đán của người dân an vui, sung túc...

Những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đạt được trong năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2023 được đánh giá còn nhiều khó khăn, thách thức và cũng là năm sơ kết, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI. Tin tưởng rằng, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI đã đề ra.

Phu Sắc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn