Quan tâm cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Cập nhật ngày: 16/04/2024 09:57:11

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240416095813dt2-1.mp3

 

ĐTO - UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, trong đó tập trung vào các nội dung như: rút ngắn quá trình xử lý thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập… đạt nhiều kết quả quan trọng.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bìa phải) khảo sát thực tế, tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn TP Sa Đéc (Ảnh: CTV)

Theo đó, công tác cải thiện môi trường đầu tư được các cấp, ngành tỉnh, địa phương quan tâm thông qua việc xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy và khuyến khích phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Việc cải thiện môi trường đầu tư được thực hiện lồng ghép vào các chương trình, đề án như: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tái cơ cấu ngành công nghiệp, phát triển hạ tầng thương mại. Đặc biệt, hoạt động tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định, bảo đảm nguồn vốn tín dụng, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh mở rộng nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và nâng cao năng lực quản trị của các hộ kinh doanh, hỗ trợ doanh nhân tham gia các tổ chức hiệp hội nhằm củng cố đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, khuyến khích thành lập các hội quán và các hợp tác xã thúc đẩy tăng cường kết nối liên kết trong sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị về nông sản.

Nhằm khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, tỉnh đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp, củng cố và phát triển kinh tế Nhà nước để thành phần kinh tế này thực hiện tốt vai trò chủ đạo cùng với kinh tế tập thể trở thành nền tảng vững chắc cho nền kinh tế của tỉnh cũng như tạo điều kiện, cơ hội cho khu vực kinh tế tư nhân cạnh tranh lành mạnh, công bằng với kinh tế Nhà nước. Theo Quyết định số 1479 ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh tiếp tục giữ nguyên mô hình Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp có 100% vốn Nhà nước do tỉnh quản lý; giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại Công ty CP cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp (vốn Nhà nước chiếm 85,60% vốn điều lệ); thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp với 34,63% vốn điều lệ (tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ sau khi thoái vốn là 64%).

UBND tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 290 ngày 16/8/2022, đồng thời ban hành Kế hoạch số 89 ngày 28/3/2018 triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Chính phủ và Chương trình hành động số 62 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối đã giúp cho các đơn vị này hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân tham gia hoạt động, tạo tính cạnh tranh công bằng giữa khu vực kinh tế Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân.

Tỉnh thiết lập các kênh thông tin đối thoại, tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp thông qua mô hình “Cà phê Doanh nhân - Doanh nghiệp” được triển khai ở cấp tỉnh và cấp huyện; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ, sinh hoạt Hội quán, họp mặt doanh nghiệp, doanh nhân. Qua các buổi gặp gỡ, trao đổi, lãnh đạo UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải quyết ngay các vướng mắc trong thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định. Hiện tại, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai Nghị quyết số 02 ngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Công khai, minh bạch các thông tin trong đấu thầu, quy hoạch, đất đai, chính sách hỗ trợ, tạo cơ hội cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đặc biệt chú trọng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 884 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: 8 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 50 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, 78 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 748 đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% kinh phí hoạt động là 58/884 đơn vị, chiếm 6,5%, đã sáp nhập, hợp nhất giảm được 213 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 19,4% so với năm 2015 là 1.097 đơn vị.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn