Quan tâm nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên

Cập nhật ngày: 23/09/2023 16:39:37

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230923044038DT2-1.mp3

 

ĐTO - Xác định việc kết nạp đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời phân công đảng viên giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong thời gian phấn đấu, rèn luyện; thực hiện chặt chẽ quy trình xem xét, kết nạp, góp phần nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.


Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh (Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH có 11 chi bộ trực thuộc, với 196 đảng viên (chiếm 66,7% tổng số công chức, viên chức và người lao động). Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH đề ra chỉ tiêu kết nạp 30 đảng viên mới. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 3/8/2020 về phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các chi bộ trực thuộc căn cứ chỉ tiêu được giao, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên theo nhiệm kỳ và từng năm.

Để thực hiện hiệu quả công tác kết nạp đảng viên, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH tăng cường quán triệt cho đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện về công tác kết nạp đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Hàng năm, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo các chi bộ, tổ chức Công đoàn, Chi đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Tạo điều kiện để quần chúng ưu tú tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp Đảng. Trong đó, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trẻ có bản lĩnh chính trị, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đề ra giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm, không chạy theo hình thức, số lượng, chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Đồng thời phân công chi ủy viên, đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng ưu tú, định kỳ báo cáo trước chi bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của chi bộ, các quần chúng ưu tú nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Trên cơ sở đó, chi bộ xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển Đảng. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Công tác kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức được các chi bộ thực hiện bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Theo Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ đạt được những kết quả tích cực, chất lượng đảng viên được kết nạp ngày càng nâng cao về phẩm chất đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ... Nổi bật, Công đoàn, Đoàn Thanh niên là những tổ chức tham gia tích cực trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy rà soát, xem xét cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ đó, tạo nguồn quần chúng ưu tú, góp phần nâng cao kết quả công tác kết nạp đảng viên trong toàn Đảng bộ. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, toàn Đảng ủy đã kết nạp 32 đảng viên (đạt 106% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra;). Riêng 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH kết nạp thêm 6 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 85,7% kế hoạch năm 2023).

Đồng chí Phạm Việt Công - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết: “Ngoài nhiệm vụ phát triển đảng viên theo Nghị quyết của Đảng bộ Sở đề ra, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH quyết tâm trong nhiệm kỳ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 45 đảng viên (trong đó có chỉ tiêu kết nạp 15 đảng viên do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giao bổ sung tăng thêm năm 2021). Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác tạo nguồn, có kế hoạch cụ thể, phù hợp, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên nâng cao vai trò, trách nhiệm trong giáo dục chính trị để đội ngũ công chức, viên chức trẻ ra sức phấn đấu, rèn luyện. Đặc biệt quan tâm lựa chọn đối tượng thật sự ưu tú, nổi bật trong công tác chuyên môn, tích cực trong các hoạt động phong trào để xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới...”.

P.L

Gửi bình luận của bạn