Kiểm tra tiến độ thực hiện huyện nông thôn mới huyện Lai Vung, Lấp Vò

Cập nhật ngày: 21/09/2023 20:52:41

ĐTO - Ngày 21/9, Đoàn công tác Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong dẫn đầu có chuyến kiểm tra kết quả xây dựng huyện nông thôn mới tại huyện Lai Vung, Lấp Vò. Cùng tham gia Đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan...


Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình giao thông của huyện Lai Vung

* Theo báo cáo UBND huyện Lai Vung, đến nay, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đang được tập trung triển khai thực hiện, rà soát tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Về tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, hiện nay, huyện đạt 5/9 tiêu chí; 4/9 tiêu chí đang chỉ đạo hoàn thiện để đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc 

Toàn huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định. Trong đó, có 2 xã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 là xã Tân Thành và Hòa Long. Riêng Thị trấn Lai Vung đạt 9/9 tiêu chí đô thị văn minh. Hiện, huyện đang lập hồ sơ đề nghị công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện đang gặp khó khăn trong đánh giá chỉ tiêu “Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đạt kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp”, việc đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung thực hiện còn chậm. Ngoài ra, một số tiêu chí về quy hoạch, giao thông, môi trường... vẫn chưa đạt chuẩn theo quy định.

Qua khảo sát thực tế và buổi làm việc với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lai Vung, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu địa phương rà soát lại các công việc còn vướng, xác định kế hoạch, tiến độ thực hiện các công việc còn lại để từ đó có sự tập trung và phân công nhiệm vụ tốt hơn; tăng cường cơ chế phối hợp với các sở, ngành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc còn lại; phát huy hệ thống cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các thiết chế cộng đồng tham gia mạnh mẽ, chủ động, hiệu quả các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới.

Liên quan đến tiến độ thực hiện các công trình giao thông của huyện (nhất là vấn đề nguồn cát), Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu huyện cùng các sở, ngành liên quan có buổi làm việc để thông tin về tính chất, chất lượng công trình, từ đó có sự điều tiết, hỗ trợ huyện hoàn thành các công trình giao thông trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, đối với các tiêu chí về môi trường, cảnh quan, nhà máy xử lý nước thải... địa phương cần chủ động nghiên cứu, đề ra các cách làm, hướng giải quyết phù hợp, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định.

Tại huyện Lai Vung, Đoàn đến khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng Quảng trường Nguyễn Văn Bảy, tuyến Huyện lộ số 3, xã Tân Hòa.

* Tại buổi làm việc với UBND huyện Lấp Vò, lãnh đạo UBND huyện cho biết, toàn huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo quy định. Trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Tân Mỹ, Định An, Định Yên, Bình Thành).


Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cùng Đoàn Công tác khảo sát thực tế Dự án Xử lý nước thải tập trung tại thị trấn Lấp Vò

Về tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, hiện nay, huyện đạt 8/9 tiêu chí. Trong đó tiêu chí môi trường chưa đạt. Để đạt tiêu chí này, huyện đang triển khai thực hiện công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp; dự kiến cuối năm 2023 hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy, địa phương kiến nghị các sở, ban, ngành tỉnh phụ trách tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn huyện thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng huyện nông thôn mới và xác nhận đạt các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Lấp Vò

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của huyện Lấp Vò trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh phát huy những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để thuận tiện trong việc đánh giá, thẩm định huyện nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng Lấp Vò là địa phương tiên phong hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh; lấy tinh thần nông thôn mới tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng của huyện, tạo hiệu ứng lan tỏa trong huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ...

MN

Gửi bình luận của bạn