Tiếp tục rà soát kỹ các chức danh phải lấy phiếu tín nhiệm

Cập nhật ngày: 19/09/2023 10:30:12

ĐTO - Ngày 19/9, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm (PTN) đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.


Ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 96 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy PTN, bỏ PTN đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lấy PTN, bỏ PTN.

Theo đó, việc lấy PTN phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng. cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhất là người được lấy PTN, người ghi PTN.

Đồng thời, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong lấy PTN và sử dụng kết quả tín nhiệm; nghiêm cấm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy PTN để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Việc lấy PTN là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ; cán bộ giữ nhiều chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý thì lấy PTN tối đa ở 2 nơi cán bộ công tác và sinh hoạt. Kết quả lấy PTN phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo quy định. Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.


Ông Kiều Thế Lâm - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm

Ông Kiều Thế Lâm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh triển khai Kế hoạch số 404 ngày 6/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc lấy PTN, bỏ PTN đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, HĐND tỉnh lấy PTN đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu trước ngày 1/1/2023 gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh.

Theo Luật định, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức lấy PTN 1 lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp cuối năm thứ ba (năm 2023) của nhiệm kỳ (2021-2026). Kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X dự kiến diễn ra trong 2 ngày từ ngày 7 – 8/12/2023.

Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh bỏ PTN đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu trong trường hợp: Có kiến nghị của ít nhất là một phần ba tổng số đại biểu HĐND tỉnh; có kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; người được lấy PTN có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”.  

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gợi ý các vấn đề cần trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Các đại biểu đã trao đổi để làm rõ những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thực hiện kế hoạch như một số đối tượng có thay đổi vị trí công tác, đối tượng đặc thù như công an, việc tổ chức thảo luận tổ đại biểu, việc công khai kết quả lấy phiếu…


Ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý các địa phương rà soát kỹ những trường hợp phải lấy phiếu tín nhiệm

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý các địa phương tiếp tục rà soát kỹ các chức danh phải lấy PTN, đối với các trường hợp có luân chuyển, trường hợp nào không rõ thì trao đổi với HĐND tỉnh để được hướng dẫn nhằm thực hiện đúng theo quy định của Quốc hội.

Về công tác chuẩn bị tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, ông Phan Văn Thắng đề nghị HĐND cấp huyện căn cứ lịch trình của tỉnh để quy định lịch trình rõ và giao Thường trực HĐND cấp huyện kịp thời báo cáo cấp ủy cùng cấp nếu có vướng mắc để được lãnh đạo, hướng dẫn. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy PTN gửi đến Thường trực HĐND đúng theo thời gian quy định.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn