Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung xử lý công việc

Cập nhật ngày: 17/09/2023 05:26:48

ĐTO - Trong những tháng còn lại của năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của UBND thỉnh về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc trên mọi lĩnh vực, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai, không tham mưu hay giải quyết công việc.

Tập trung, chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; phát huy hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo sinh kế, việc làm cho người dân; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Hạn chế việc đi công tác ngoài tỉnh, kể cả nước ngoài, khi chưa thật cấp thiết để tập trung cho công việc của những tháng còn lại trong năm 2023.

Chủ động xây dựng kế hoạch năm 2024 với tinh thần quyết tâm cao và đổi mới mạnh mẽ trong phương thức chỉ đạo, điều hành; có phân công, phân cấp, giao trách nhiệm cụ thể, đặc biệt là khâu chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, chuẩn bị thủ tục đầu tư, thời gian hoàn thành,... và phát huy sức mạnh nguồn lực xã hội để thực hiện.

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn