Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ

Cập nhật ngày: 21/09/2023 15:35:19

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230921034733ctxde.mp3

 

ĐTO - Cụ thể hóa Kết luận số 205 của Tỉnh ủy khóa XI tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ xã, phường, thị trấn, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1019 ngày 29/11/2021 về sửa đổi, bổ sung chương trình, nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Sau thời gian triển khai thực hiện các văn bản nêu trên, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo BTC Tỉnh ủy tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy định số 09-QĐi/TU ngày 8/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua rà soát, đánh giá thực tế, BTC Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong tình hình mới. Trong đó, BTC Tỉnh ủy hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh thời gian sinh hoạt đối với chi bộ có ít đảng viên bảo đảm phù hợp, sát thực tế. Đồng thời ban hành các hướng dẫn: thí điểm thực hiện mô hình “Tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú”; thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề.


Đảng viên và người dân ấp An Ninh (xã An Khánh, huyện Châu Thành) tích cực tham gia xây dựng cầu nông thôn theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”

Cấp ủy cơ sở thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt. Nhiều nơi duy trì có hiệu quả việc giao ban hàng tháng hoặc quý giữa Thường trực Đảng ủy với Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với Bí thư chi bộ ấp, khóm. Đồng chí Nguyễn Thành Long - Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Đông Nhất (xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh), cho biết: “Chi ủy, Chi bộ ấp Mỹ Đông Nhất tổ chức sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Chi ủy phối hợp với Ban nhân dân ấp đẩy mạnh triển khai quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát mọi hoạt động ở cơ sở; vận động đóng góp, xây dựng nông thôn mới... được đảng viên và người dân đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng mang lại nhiều kết quả thiết thực”.

Qua thực hiện Kết luận số 205 của Tỉnh ủy khóa XI, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy xã, phường, thị trấn và chất lượng sinh hoạt Chi bộ ấp, khóm từng bước được nâng lên thông qua việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, nâng cao chất lượng hội nghị, chất lượng ban hành nghị quyết. Cùng với đó, các chương trình, kế hoạch xác định rõ nội dung, cụ thể thời gian và giải pháp, phân công tổ chức thực hiện rõ người, rõ việc; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch của đảng ủy, của cấp ủy cấp trên được chú trọng, qua đó hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy xã, phường, thị trấn được nâng lên rõ rệt. Các cấp ủy bám sát nghị quyết, chương trình, hướng dẫn của cấp trên về chức năng, nhiệm vụ của loại hình tổ chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn.

Đảng ủy xã, phường, thị trấn duy trì nền nếp chế độ hội nghị, sinh hoạt định kỳ, bất thường khi cần thiết; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, cấp ủy, chi bộ, đổi mới về hình thức, đa dạng về nội dung, nhất là công tác sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt theo chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời phân công cấp ủy viên tham dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy nhằm hỗ trợ cho Chi bộ ấp, khóm từng bước đổi mới hình thức, chương trình, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt và thực hiện nghị quyết chi bộ, nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp các bước tiến hành sinh hoạt chi bộ.

Việc quản lý đảng viên được các cấp ủy quan tâm, nhiều địa phương đã thành lập “Tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú” để quản lý đảng viên đi làm ăn xa và mang lại hiệu quả bước đầu, góp phần giảm số lượng đảng viên bị xóa tên do vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Việc chuyển sinh hoạt Đảng, miễn sinh hoạt Đảng đúng đối tượng, quy trình, thủ tục theo quy định. Thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng đối với đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn về sinh hoạt tại các Chi bộ ấp, khóm đã hỗ trợ chi bộ tiếp cận triển khai nhanh văn bản, chủ trương của cấp trên để lãnh đạo thực hiện, ứng dụng công nghệ thông tin, chất lượng soạn thảo và văn bản hóa ngày càng được nâng cao. Các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt việc giới thiệu, tiếp nhận đảng viên đang công tác về tham gia sinh hoạt với cấp ủy nơi cư trú đúng theo Quy định số 213 ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 02 ngày 21/12/2020 của BTC Tỉnh ủy. Thông qua sinh hoạt nơi cư trú, giúp cho đảng viên đang công tác hiểu rõ hơn tình hình của địa phương, tham gia góp ý kiến việc xây dựng các vấn đề có liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đặc biệt là việc nhận xét đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm và thực hiện công tác cán bộ.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn