Hoạt động của chi đoàn, chi hội khóm, ấp ngày càng chất lượng, hiệu quả

Cập nhật ngày: 21/09/2023 12:37:01

ĐTO - Đó là đánh giá của Huyện ủy Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 96-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn, chi hội khóm, ấp (giai đoạn 2018 - 2023) tổ chức ngày 21/9/2023.


Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình Phan Văn Phụng (thứ 5 từ trái sang) trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 5 năm triển khai Kết luận số 96-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Thanh Bình lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện nghiêm Kết luận số 96-KL/TU. Qua đó, đạt được một số kết quả khả quan, hoạt động chi đoàn, chi hội khóm, ấp ngày càng chất lượng, hiệu quả; công tác quản lý đoàn viên, hội viên chặt chẽ hơn; năng lực điều hành hoạt động của cán bộ chi, tổ hội được nâng cao, chủ động được thời gian tổ chức sinh hoạt, đổi mới hình thức, nội dung trong sinh hoạt. Từ đó, tập hợp được đoàn viên, hội viên vào tổ chức đoàn, hội theo quy định. Giai đoạn 2018 - 2023, tỷ lệ phát triển đoàn viên của các chi đoàn, chi hội khóm, ấp trên địa bàn huyện đạt gần 73%; kết quả xếp loại hàng năm đối với các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hầu hết chi đoàn, chi hội khóm, ấp đạt khá, mạnh.

Các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh triển khai các phong trào, các cuộc vận động gắn với chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn nhiều hạn chế: một số tổ chức chính trị - xã hội chưa phát huy hết vai trò, vị trí của mình trong các hoạt động xã hội để tập hợp đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; chất lượng sinh hoạt định kỳ của một số chi hội, tổ hội ở cơ sở chậm được đổi mới, hiệu quả chưa cao.

Tại hội nghị, các đại biểu trình bày các báo cáo tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; vai trò của chi ủy chi bộ đối với nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của chi đoàn, chi hội,… Qua đó, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội khóm, ấp đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Dịp này, Huyện ủy Thanh Bình tổ chức ký kết tiếp tục thực hiện Kết luận số 96-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn, chi hội khóm, ấp giữa các xã, thị trấn; UBND huyện tặng Giấy khen cho 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động.

K.N

Gửi bình luận của bạn