Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Cập nhật ngày: 21/03/2023 18:53:24

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230321085821mndn302dd.mp4

 

ĐTO - Chiều ngày 21/3, tại hội trường Sen Hồng, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khóa XI) lần thứ 12 tiếp tục diễn ra chương trình làm việc và bế mạc hội nghị.

>> Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo trình hội nghị. Qua đó, có 35 lượt ý kiến đóng góp; hầu hết ý kiến thể hiện sự đồng tình cao với các dự thảo văn bản trình hội nghị, các văn bản được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, nội dung đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, một số đại biểu góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Đối với dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2023, một số ý kiến cho rằng, trong việc đầu tư nguồn lực xây dựng nông thôn mới chưa cụ thể, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông, đề nghị cần quan tâm, bố trí nguồn vốn thực hiện và thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động sự tham gia của người dân. Có ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá kết quả thực hiện ngành hàng Sen; quan tâm, đánh giá rõ hơn hoạt động của ngành ngân hàng trong việc khai thác tiềm năng, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đồng thời đề nghị, có giải pháp, kế hoạch lâu dài để tháo gỡ khó khăn trong vấn đề nguồn cung ứng vật liệu xây dựng (cát); sớm nghiên cứu, tìm nguồn vật liệu khác thay thế cát.


Đồng chí Võ Hoàng Cương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lai Vung phát biểu thảo luận tại Tổ 1

Về dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; có ý kiến đề nghị bổ sung chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; bổ sung giải pháp về tuân thủ pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Riêng dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; có ý kiến đề nghị bổ sung việc phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn viên; quan tâm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, về dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; một số đại biểu cho rằng, cần đánh giá lại những sản phẩm ngành hàng chủ lực phát triển đến mức nào và phương án để nâng cao giá trị của những sản phẩm, hàng hóa có tốc độ phát triển nhanh; phát huy mô hình kết nối doanh nghiệp đào tạo nghề.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo tại hội nghị. BTV Tỉnh ủy sẽ ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp các nội dung các văn bản trước khi ban hành, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc nhanh chóng cụ thể hóa thành các kế hoạch và các nội dung công việc để triển khai thực hiện hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Nghị quyết số 28 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới là nghị quyết quan trọng. Theo đó, cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tập trung thực hiện mục tiêu giữ vững nguyên tắc của Đảng; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cụ thể hóa thực hiện các văn bản của cấp trên. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác cán bộ; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, các địa phương cần nỗ lực để đạt được tiến độ các chỉ tiêu đã xác lập trong năm 2023. Đồng thời tập trung giải ngân đầu tư công, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tập trung phát triển những ngành hàng chủ lực của tỉnh; chú trọng thực hiện các công trình giao thông trọng điểm. Đánh giá sát hiện trạng, xây dựng kế hoạch với lộ trình hợp lý để tháo gỡ khó khăn trong vấn đề nguồn cung ứng vật liệu xây dựng (cát). Quan tâm, đảm bảo sự phát triển cân đối giữa 3 lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh.  

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn