Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật ngày: 18/03/2023 13:44:59

ĐTO - Sáng ngày 18/3, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, giới thiệu chuyên đề “Những vấn đề về NCT Việt Nam”, nội dung cơ bản cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, tham dự có đại diện sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban đại diện Hội NCT tỉnh, TP Cao Lãnh và 50 cán bộ đại diện Hội NCT xã, phường của TP Cao Lãnh.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Tại hội nghị, đại biểu được đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề “Những vấn đề về NCT Việt Nam”. Chuyên đề tập trung vào một số nội dung như: tình hình dân số, NCT của thế giới, Việt Nam; chỉ số, tốc độ già hóa dân số tại các nước trên thế giới; vai trò của NCT trong xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho NCT. Đặc biệt, vấn đề già hóa dân số tại Việt Nam hiện nay diễn ra rất nhanh.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Hội NCT các cấp trong cả nước cần phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện và sớm có các chủ trương, chính sách nhằm bảo vệ, phát huy vai trò NCT, chăm sóc NCT ngày càng tốt hơn về sức khỏe, đời sống, vật chất, tinh thần; tạo động lực để NCT tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nêu gương sáng trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” và được hưởng tuổi già trong tôn trọng, an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung cốt lõi Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó tập trung triển khai nội dung 3 nghị quyết như: Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời thông tin về tình hình thế giới và trong nước.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu một số nội dung cơ bản của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông qua hội nghị nhằm giúp Hội NCT các cấp trong cả nước kịp thời cụ thể hóa, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể cán bộ, hội viên NCT nghiên cứu, học tập, thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội NCT các cấp trong cả nước những vấn đề về NCT Việt Nam trong tình hình mới.

MỸ XUYÊN

Gửi bình luận của bạn