Quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu năm 2023

Cập nhật ngày: 16/03/2023 10:06:32

ĐTO - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa thống nhất giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cho Công đoàn (CĐ) cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ tỉnh năm 2023.


Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cỏ May Sa Đéc thuộc Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp (
Ảnh: Tú Uyên)

Theo đó, toàn tỉnh phát triển tăng thêm 7.560 đoàn viên CĐ, thành lập 16 CĐCS, giới thiệu 1.274 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, thành lập 6 Ban Nữ công CĐCS khu vực ngoài nhà nước, thực hiện 37 cuộc kiểm tra cùng cấp. Bên cạnh đó, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ở 1.005 cơ quan, đơn vị, hội nghị người lao động 164 doanh nghiệp, có 230 doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, ký mới 5 thỏa ước lao động tập thể (ký lần đầu), có 28 doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá bữa ăn cao hơn 15.000 đồng, tổ chức Tháng Công nhân ở 235 doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng 49 mái ấm CĐ cho đoàn viên và người lao động khó khăn về nhà ở; xây dựng và sửa chữa 72 thiết chế văn hóa CĐ ở đơn vị hành chính sự nghiệp, 41 thiết chế văn hóa CĐ ở doanh nghiệp.

TÚ UYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn