Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tham mưu tốt cho các cấp ủy

Cập nhật ngày: 14/03/2023 19:59:53

ĐTO - Chiều ngày 14/3, tại Hội trường Sen Hồng, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công tác văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh. Tham dự có đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.


Đại diện Văn phòng Thành ủy Cao Lãnh chia sẻ kinh nghiệm công tác tham mưu cấp ủy quản lý tài chính, tài sản của Đảng đảm bảo đúng quy định​

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng cấp ủy huyện, tương đương đã thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy xây dựng, tổ chức triển khai nghiêm túc Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy. Văn phòng cấp ủy các cấp phối hợp tốt với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy tham mưu xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Đồng thời kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy có chủ trương, chỉ đạo giải quyết các vấn đề lớn, cấp bách, quan trọng phát sinh mới trong từng thời điểm, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là giải quyết kịp thời, hiệu quả các công việc thường xuyên và đột xuất ở địa phương, đơn vị.

Công tác tham mưu người đứng đầu cấp ủy thực việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân được thực hiện nghiêm túc; tham mưu quản lý tài chính, tài sản của Đảng đúng quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong công tác văn thư, hành chính được thực hiện thường xuyên, bảo đảm chặt chẽ và phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy các cấp...


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia chia sẻ những kết quả đạt được trong triển khai công tác tham mưu cấp ủy cùng cấp. Đồng thời nêu những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị như: việc thẩm định nội dung văn bản có lúc chưa chặt chẽ, công tác thông tin tổng hợp có nội dung chưa bảo đảm thời gian quy định; công tác phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý đơn, thư khiếu nại còn lúng túng; việc tham mưu người đứng đầu cấp ủy trả lời kết quả sau tiếp dân một số trường hợp còn chậm…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của văn phòng cấp ủy các cấp, tham mưu tốt để Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các hoạt động của Đảng bộ.

Thời gian tới, đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng cấp ủy huyện và tương đương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tham mưu các cấp ủy; nghiên cứu thẩm định, chọn lọc các nội dung đề xuất đưa vào Chương trình làm việc hàng năm, hàng tháng, hàng tuần của cấp ủy, bảo đảm Quy chế làm việc, sát thực tiễn. Bên cạnh đó, chú trọng cải tiến nâng cao chất lượng, tính chính xác trong công tác thông tin tổng hợp phục vụ cho cấp ủy; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ quản trị mạng, cải cách hành chính phục vụ tốt hoạt động cấp ủy. Đồng thời thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo văn phòng cấp ủy, các phòng chức năng gắn với thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn