Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Cập nhật ngày: 11/03/2023 14:01:15

ĐTO - Đó là chủ đề buổi tọa đàm do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức vào sáng ngày 11/3, tại Hà Nội. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chủ trì buổi tọa đàm. Buổi tọa đàm được trực tuyến tới các điểm cầu 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tọa đàm.


Quang cảnh đại biểu dự tọa đàm tại điểm cầu Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin nội dung chuyên đề: “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Chuyên đề gồm 5 phần: quan điểm, chủ trương của Đảng; văn bản pháp luật của Nhà nước; tình hình chung; kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề cần quan tâm.


Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề tại buổi tọa đàm (Ảnh chụp màn hình)

Mở đầu nội dung chuyên đề, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta phải quan tâm, chăm sóc phụ nữ thực hiện bình đẳng giới: “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”.

Đồng chí Trương Thị Mai khái quát tình hình cán bộ nữ trong hệ thống chính trị hiện nay. Đồng thời nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay tại nước ta. Cụ thể là, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những mục tiêu, chương trình về bình đẳng giới. Bổ sung, thực hiện có hiệu quả các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới sát với thực tiễn Việt Nam; động viên đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Quan tâm phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ nữ trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị;…


Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, đại biểu tại các điểm cầu tập trung thảo luận thực trạng, nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11 ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 21 ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra.

Buổi tọa đàm nhằm tập trung đánh giá sâu sắc thực trạng đội ngũ cán bộ nữ, xác định nguyên nhân, tìm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11 ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 21 ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Ngân Nguyễn

Gửi bình luận của bạn