Phiên giải trình về kết quả thực hiện công tác thu thuế và thu ngân sách nhà nước

Cập nhật ngày: 10/03/2023 14:22:26

Ngày 10/3, ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh cùng 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là bà Nguyễn Thị Kim Tuyến và ông Kiều Thế Lâm chủ trì phiên giải trình về kết quả thực hiện công tác thu thuế và thu ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn từ năm 2018-2022; định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tham gia phiên giải trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành liên quan.


Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến phát biểu về yêu cầu phiên giải trình

Theo UBND tỉnh, công tác thu NSNN trên địa bàn đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương nên thu NSNN trên địa bàn được triển khai ngay khi dự toán được giao và các cơ quan quản lý thu phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ thu NSNN hằng năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2018-2022 là gần 39.280 tỷ đồng, tỷ lệ tăng bình quân so với năm trước là 7%/năm. Cơ cấu nguồn thu NSNN phụ thuộc vào 4 nguồn thu có tỷ trọng lớn là thu xổ số kiến thiết, thuế bảo vệ môi trường, thu tiền sử dụng đất và thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, chiếm tỷ trọng bình quân giai đoạn 2018-2022 gần 70% tổng thu NSNN trên địa bàn.

Tuy nhiên, 3 trong 4 nguồn thu này không ổn định, thiếu tính bền vững; tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao do nợ phát sinh qua truy thu thuế, kê khai sai, quyết toán thuế, phát sinh tiền chậm nộp. Công tác chống thất thu lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, vật tư nông nghiệp và bất động sản còn nhiều hạn chế...


Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Văn Tâm đề nghị ngành chuyên môn làm rõ các vấn đề liên quan công tác thu thuế, thu ngân sách

Tại phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu đề nghị UBND tỉnh, các ngành chuyên môn tập trung giải trình, làm rõ vào các vấn đề như: công tác xây dựng dự toán thu NSNN hàng năm; khai thác nguồn thu tiềm năng; công tác quản lý thuế, thu ngân sách, xử lý nợ đọng, chống thất thu thuế; công tác phối hợp với các ngành trong triển khai nhiệm vụ thu thuế và thu NSNN…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn và lãnh đạo các Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan.. đã phân tích, đánh giá, đưa ra nhiều ý kiến giải quyết về các vấn đề như: quản lý nguồn thu, xác định nguồn thu còn dư địa, tiềm năng; chống thất thu thuế; cơ chế, chính sách để nuôi dưỡng, khai thác nuôi dưỡng nguồn thu...

Căn cứ kết quả thu NSNN giai đoạn 2018-2022, UBND tỉnh ước thực hiện thu NSNN giai đoạn 2023-2025, với tốc độ bình quân năm tăng 9%, dự kiến đến năm 2025 thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 10.163 tỷ đồng. Để đạt kết quả trên, UBND tỉnh đưa ra các giải pháp như về cơ chế chính sách, địa phương nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách đặc thù nhằm tiếp tục nuôi dưỡng các nguồn thu có tỷ trọng lớn và ổn định. Đối với công tác quản lý thu, tăng cường hơn nữa công tác thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN.


Ông Đoàn Hữu Hiếu - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại phiên giải trình

Về công tác chống thất thu thuế, tiếp tục rà soát, có giải pháp căn cơ, hiệu quả hơn để thu hồi nợ thuế đối với những khoản nợ có khả năng thu được; có biện pháp xử lý đối với các khoản thu quá hạn hoặc khó có khả năng thu hồi; có giải pháp huy động kịp thời, đầy đủ các khoản thu lĩnh vực thương mại điện tử, vật tư nông nghiệp và bất động sản.

Cùng với đó, đổi mới hình thức tuyên truyền chính sách pháp luật đến người dân và doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp chặt chẽ với tổ chức, đoàn thể các cấp để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm định hướng cho người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm trong việc kê khai, nộp thuế đầy đủ...


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tiếp thu các ý kiến góp ý của Thường trực H
ội đồng nhân dân tỉnh

Qua phiên giải trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của Thường trực HĐND tỉnh để UBND tỉnh có chỉ đạo thực hiện tốt hơn các mặt liên quan công tác thu thuế và NSNN trên địa bàn tỉnh.

Kết luận phiên giải trình, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện như nâng cao công tác dự báo, rà soát, đánh giá đầy đủ, bao quát hết các nguồn thu; xây dựng dự toán thu khoa học, tích cực, tăng thu cao và đảm bảo tính khả thi theo yêu cầu chung của Tỉnh uỷ đến năm 2025 đạt 10.000 tỷ và đến năm 2030 đạt 15.000 tỷ đồng.


Chủ tịch H
ội đồng nhân dân Phan Văn Thắng phát biểu kết luận phiên giải trình

Cùng với đó, UBND tỉnh cần điều hành để có lộ trình thực hiện đạt thu NSNN giai đoạn 2023-2025 như đã đề ra; có giải pháp để tăng thu trên nguồn thu chính; cương quyết xử lý nợ đọng thuế; tăng cường triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành thuế để kịp thời đáp ứng công tác chuyên môn và để quản lý chặt chẽ, tránh thất thu thuế và thu ngân sách.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến người dân, người nộp thuế hiểu về thuế bằng nhiều kênh khác nhau, phối hợp thêm kênh thông qua Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và xây dựng sổ tay hướng dẫn ngành thuế để hỗ trợ người nộp thuế.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn