Đại hội Công đoàn cơ sở đảm bảo tiến độ và chất lượng

Cập nhật ngày: 15/03/2023 09:29:36

ĐTO - Theo Kế hoạch số 33 ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về tổ chức Đại hội Công đoàn (CĐ) các cấp tiến tới Đại hội XI CĐ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội CĐ cấp cơ sở hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2023.


Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo đơn vị

Thời gian qua, các cấp CĐ tập trung lãnh đạo, đôn đốc hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) và CĐ cấp trên cơ sở chuẩn bị nội dung đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hiện nay, tổng số CĐCS, nghiệp đoàn trực thuộc trên địa bàn là 1.259 đơn vị, trong đó 1.250 đơn vị đủ điều kiện tổ chức đại hội hoặc hội nghị.

Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp CĐ đã tổ chức đại hội điểm ở 15 CĐCS, việc tổ chức đại hội CĐ nhìn chung đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra. CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tổ chức đại hội, hội nghị CĐCS tiến tới Đại hội CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau các đại hội điểm, LĐLĐ tỉnh, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội CĐCS đảm bảo đúng Điều lệ CĐ Việt Nam, đúng quy trình theo hướng dẫn của cấp trên. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục chỉ đạo Đại hội CĐCS đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch đề ra; tổ chức triển khai, tuyên truyền, gắn biển công trình thi đua chào mừng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên và người lao động, góp phần thực hiện thành công Đại hội CĐ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra.

H.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn