ĐẢNG BỘ XÃ TÂN QUY TÂY

Phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cập nhật ngày: 16/03/2023 05:38:31

ĐTO - Năm 2022, Đảng bộ xã Tân Quy Tây được Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc xếp loại là Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu. Đây là thành quả, sự ghi nhận cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ xã trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


Nhiều công trình giao thông nông thôn được tập trung xây dựng trên địa bàn xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc

Đảng ủy xã Tân Quy Tây (TP Sa Đéc) có 8 chi bộ trực thuộc với 179 đảng viên. Trong năm 2022, với sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu theo Chương trình hành động của Đảng ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND xã năm 2022 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy xã Tân Quy Tây luôn chú trọng lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời triển khai, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp với từng đối tượng cụ thể; giúp cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn nắm rõ, hiểu đúng những nội dung của chủ trương, nghị quyết, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện trong Nhân dân. Đồng thời, Đảng ủy xã Tân Quy Tây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chú trọng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh; thường xuyên nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đảng viên cả nơi công tác và nơi cư trú.

Đảng ủy xã lãnh đạo tổ chức tốt các hội nghị định kỳ của Đảng ủy theo quy chế làm việc; quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của chi bộ; tăng cường hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, chủ điểm. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy với các ngành cấp trên. Lãnh đạo sâu sát, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị. Công tác tổ chức, cán bộ được Đảng bộ xã chú trọng; công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên được quan tâm. Do làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, năm 2022, Đảng bộ xã Tân Quy Tây kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Không chỉ chú trọng công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tân Quy Tây còn tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, có 34/37 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, về kinh tế, xây dựng cơ bản, địa phương thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, hiện trên địa bàn xã có trên 200 cơ sở sản xuất kinh doanh; thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Tân Tây đi vào hoạt động hiệu quả. Tình hình văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân được quan tâm thực hiện; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, quan tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm, vận động lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài đạt chỉ tiêu đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thực hiện hiệu quả mô hình Camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Theo đồng chí Ngô Văn Trinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Quy Tây, năm 2023, Đảng bộ xã Tân Quy Tây tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII đã đề ra. Tăng cường đổi mới mạnh mẽ nhận thức, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời chú trọng đầu tư phát triển các mô hình liên kết trong sản xuất; tiếp tục nâng cấp hạ tầng nông thôn, hiện xã Tân Quy Tây đã thực hiện đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu trong năm 2023, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn