Tập trung quán triệt sâu sắc quy chế công tác dân vận của Đảng

Cập nhật ngày: 29/12/2022 13:30:26

ĐTO - Sáng ngày 29/12, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Dân vận (DV) Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác DV, quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2022. Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh và đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban DV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh cùng chủ trì hội nghị.


Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, các cấp ủy lãnh đạo cụ thể hoá, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhất là Nghị quyết số 01-NQ/TU về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác DV đến năm 2025; lãnh đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác DV kịp thời, hiệu quả. Công tác DV chính quyền được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động. Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu; hoạt động các mô hình tự quản cộng đồng phát huy hiệu quả, góp phần tạo sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở được cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hoá bằng văn bản lãnh đạo thực hiện nghiêm túc; phong trào thi đua thực hiện QCDC ở cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong hoạt động lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp luôn chú trọng phát huy dân chủ, công khai minh bạch đúng theo nội quy và quy chế làm việc.


Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (thứ 3 từ phải sang) và đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban DV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (thứ 4 từ trái sang) trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung như: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác DV các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp; công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án; hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản góp phần đổi mới nội dung, phương thức công tác DV ở địa bàn dân cư; thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp đánh giá kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở;…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện công tác DV, QCDC ở cơ sở trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt sâu sắc quy chế công tác DV của Đảng. Ban DV Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, phát huy vai trò chủ động đăng ký, “giao việc”, “đặt hàng”; phối hợp xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; phát triển sâu rộng các mô hình tự quản cộng đồng ở khu dân cư.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Ban DV với các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp; tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong dân. Ban DV các cấp tiếp tục phối hợp nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, các vấn đề nảy sinh trong dân và trên không gian mạng để báo cáo, đề xuất kịp thời với cấp ủy. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội…

Dịp này, có 5 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn