Đảng ủy Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Cập nhật ngày: 13/09/2023 13:50:43

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230913015249DT2-1.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và kỷ luật của Đảng luôn được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp quan tâm thực hiện.


Đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, cấp ủy, UBKT Đảng ủy tiến hành KT,GS 4 chi bộ, 130 đảng viên theo chương trình đề ra. Thông qua công tác KT,GS cho thấy, hầu hết các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là kỷ cương của Đảng được giữ vững, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng bộ và lực lượng CSGT Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Phòng CSGT thường xuyên tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản quy định, hướng dẫn công tác KT,GS và kỷ luật của Đảng. Đồng thời nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của mặt công tác này, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn thể đảng viên, nhất là người đứng đầu. Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ KT,GS bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của đơn vị gắn với các nội dung, biện pháp xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh.

Các đồng chí UBKT Đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu và thực hiện có hiệu quả công tác KT,GS. Hằng năm đều xây dựng chương trình và tham mưu cho Đảng ủy ban hành chương trình KT,GS đối với các tập thể, cá nhân, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: đăng ký xe; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; quản lý tài chính, tài sản; đảng viên đóng quân bên ngoài trụ sở. Cấp ủy các chi bộ thường xuyên KT,GS công việc chuyên môn hằng ngày; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; quy định đảng viên không được làm; biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống... của cán bộ, đảng viên.


Lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Các cuộc KT,GS đảm bảo đúng quy định của Đảng, chặt chẽ, chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm. Qua KT,GS kịp thời phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay để biểu dương, nhân rộng; nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác theo thẩm quyền và kiến nghị cấp trên những nội dung vượt thẩm quyền. Các tập thể, đảng viên nếu có hạn chế, khuyết điểm phải xây dựng kế hoạch khắc phục với biện pháp, lộ trình cụ thể.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT,GS góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Phòng CSGT gắn với xây dựng lực lượng CSGT trong sạch vững mạnh trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy, UBKT Đảng ủy phải có quyết tâm chính trị, tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp, trong đó tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy, UBKT và cán bộ kiểm tra. Phải nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KT,GS và kỷ luật của Đảng; xác định công tác này là một trong những chức năng, phương thức lãnh đạo của Đảng, “lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo”.

Làm được điều này, cần đổi mới nội dung, hình thức triển khai, quán triệt văn bản liên quan đến KT,GS và kỷ luật Đảng phải sinh động, liên hệ thực tiễn, tránh triển khai “suông”, qua loa, đại khái. Cùng với đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thay đổi cách nghĩ, nhận thức của đảng viên về công tác KT,GS đó là thông qua KT,GS phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đồng thời phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục ngay hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, điều đó chính là bảo vệ đảng viên, bảo vệ tổ chức đảng. Từ đó, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu sẽ gương mẫu, tự giác trong việc chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, tự soi, tự sửa không để sai phạm.

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác KT,GS và kỷ luật của Đảng. Công tác KT,GS phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính và giữ vững các nguyên tắc của Đảng. Công tác KT,GS phải đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; kết luận phải nêu bật được ưu điểm, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cụ thể; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, các yếu tố tác động, ảnh hưởng và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những tồn tại, khuyết điểm đó.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, UBKT Đảng ủy với Cơ quan thanh tra, Cơ quan quản lý cán bộ. Công tác KT,GS kỷ luật Đảng phải gắn với công tác phê bình và tự phê bình, với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và nhất là gắn với công tác cán bộ. Các mặt công tác này có mối quan hệ biện chứng với nhau, kết quả của mặt công tác này vừa là tiền đề vừa là hệ quả của mặt công tác khác. Trong đó, kết quả công tác KT,GS phải được xem xét trong nhận xét, phân loại cán bộ, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động. Tránh trường hợp khi KT,GS thì kết luận hạn chế, khuyết điểm nhưng khi quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm thì chỉ toàn ưu điểm.


Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện thủy

Khuyến khích, phát huy vai trò của Nhân dân, các tổ chức xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh dấu hiệu tiêu cực của đảng viên CSGT để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của Đảng và ngành Công an. Đặc biệt, quan tâm nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên. Các đồng chí trong Đảng ủy, UBKT phải dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất; nghiên cứu các báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề của chi bộ được phân công giám sát để nắm tình hình hoạt động của chi bộ và đảng viên. Thường xuyên đi địa bàn, nắm tình hình ở cơ sở qua nhiều kênh như trong dư luận Nhân dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thông tin phản ánh trên các nền tảng mạng xã hội có liên quan đến chi bộ và đảng viên để kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, không để sai phạm phải xử lý kỷ luật.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác KT,GS kỷ luật đảng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp. Trong đó, cần chú ý về trình tự, thủ tục tiến hành vừa đảm bảo khách quan, dân chủ, chặt chẽ nhưng không rườm rà; biểu mẫu sử dụng phải thống nhất, mang tính ổn định. Song song đó, thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật, quy định của ngành Công an chưa thống nhất với quy định của Đảng để kiến nghị sửa đổi đảm bảo tính đồng bộ giữa quy định của Đảng và chính quyền.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Lựa chọn các đồng chí có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, khách quan, dân chủ, trách nhiệm, thận trọng; nhất là phải có tâm huyết với nghề để bố trí làm công tác kiểm tra. Tạo điều kiện cho các đồng chí này được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng và chuyên môn. Đề xuất có chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ làm công tác kiểm tra để thu hút cán bộ có chuyên môn giỏi và phẩm chất chính trị tốt về làm công tác KT,GS.

XUÂN TRƯỜNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn