Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam huyện Châu Thành lần thứ XI

Cập nhật ngày: 29/05/2023 05:45:04

ĐTO - Hội Nông dân Việt Nam huyện Châu Thành đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Các cấp Hội vận động hội viên, nông dân trong huyện thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội viên, nông dân trên địa bàn huyện đã hiến 400.000m2 đất, đóng góp hơn 15.600 ngày công, xây dựng và sửa chữa 135 cây cầu và trên 267km đường nông thôn, ước trị giá trên 34 tỷ đồng, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ, các cơ sở Hội đã kết nạp 3.760 hội viên mới. Thông qua “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội đã vận động hội viên, nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất. Qua đó, có 43.142 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp”. Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp tổ chức hơn 3.500 lớp tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cho nông dân; hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, GlobalGAP.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân Việt Nam huyện Châu Thành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân gắn với đem lại lợi ích thiết thực. Phấn đấu phát triển hội viên đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 72% số hộ nông dân; hàng năm có trên 90% cơ sở Hội, Chi hội đạt vững mạnh và có ít nhất 50% hộ đăng ký đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với sản xuất an toàn; mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình sản xuất nông nghiệp xanh...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 23 thành viên; đồng chí Nguyễn Văn Thanh Hải giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam huyện Châu Thành khóa XI.

Thanh Dự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn