Tổ công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp làm việc với huyện Tam Nông

Cập nhật ngày: 09/09/2022 05:29:50

ĐTO - Vừa qua, ông Trần Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp dẫn đầu Tổ công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến huyện Tam Nông khảo sát kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận đến năm 2025.


Quang cảnh cuộc họp

Huyện Tam Nông hiện có 35 tổ chức cơ sở Đảng, với 3.270 đảng viên; 12 cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng - Đoàn thể huyện và 50 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện. Toàn huyện có 12 xã, thị trấn và 58 khóm, ấp, với tổng số 28.347 hộ, trên 100.000 nhân khẩu...

Theo đánh giá, nhờ nội dung, phương thức hoạt động đổi mới, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân nên qua 1 năm thực hiện Nghị quyết 01, nhận thức của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có chuyển biến sâu sắc; cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác dân vận; chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên, quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức chiếm trên 60%; kết quả 43/73 đoàn viên, hội viên ưu tú được giới thiệu vào Đảng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,9%; hộ cận nghèo trên 10%...

Tổ công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy. Tổ công tác yêu cầu Huyện ủy Tam Nông tiếp tục lãnh đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết này; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường và đổi mới công tác dân vận, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác thủ đoạn cho vay nặng lãi theo hình thức “tín dụng đen”; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các hợp tác xã, hội quán, Tổ nhân dân tự quản, mô hình khởi nghiệp, chương trình Tết Quân - Dân... Phát huy và nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt.

TRẦN TRỌNG TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn