Xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân

Cập nhật ngày: 08/02/2024 05:42:39

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240208054537bx3.mp3

 

ĐTO - Trong năm 2023, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp không ngừng nỗ lực, quyết tâm đổi mới, phát huy dân chủ, chủ động trong các mặt công tác, qua đó, hoạt động của HĐND tỉnh đã đạt nhiều kết quả khả quan. Năm 2024, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.


Công tác nhân sự được Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời kiện toàn, đáp ứng yêu cầu công tác

QUYẾT TÂM ĐỔI MỚI, PHÁT HUY DÂN CHỦ

Hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2023 được đổi mới về nội dung và phương thức. HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình xây dựng, ban hành Nghị quyết với kết quả vượt chỉ tiêu về số lượng so với kế hoạch đề ra, đáp ứng yêu cầu thể chế hóa chủ trương, cơ chế, chính sách của cấp ủy Đảng, chính quyền, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước đòi hỏi bức thiết của thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, HĐND tỉnh đã nỗ lực tổ chức nhiều kỳ họp đột xuất để giải quyết công việc phát sinh, đây là năm tổ chức nhiều nhất các kỳ họp đột xuất so với nhiều năm trước đây. Đồng thời hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp ngày càng được quan tâm và thực chất hơn, thể hiện trách nhiệm của đại biểu ngày càng cao hơn.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát 2 chuyên đề: “Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu lao động, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025” và “Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên giải trình giữa 2 kỳ họp, gồm các Phiên giải trình về: Kết quả thực hiện công tác thu thuế và thu ngân sách nhà nước giai đoạn từ năm 2018 - 2022, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị quyết số 392/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Công tác thực hiện một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên chất vấn giữa 2 kỳ họp về: Công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công và triển khai dự án đã giao đất cho nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công tác xã hội hóa về đầu tư nước sạch nông thôn...


Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại kỳ họp đột xuất lần thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, bằng sự nỗ lực, quyết tâm lớn, tinh thần trách nhiệm rất cao trước cử tri và Nhân dân tỉnh nhà, trên tinh thần đồng hành cùng UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh luôn chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục có sự đổi mới cả về nội dung, phương thức và từng bước nâng cao hiệu quả. Qua đó, hoạt động của HĐND tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật trên các mặt công tác.

Công tác giám sát được HĐND tỉnh chú trọng, thực hiện hoàn thành tốt chương trình giám sát đề ra, đồng thời bổ sung nhiều nội dung và điều chỉnh phương thức giám sát phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát sinh. Cùng với đó, tăng cường hoạt động khảo sát thực tế để nắm bắt những thông tin cần thiết, quan trọng trên nhiều lĩnh vực; tổ chức các phiên giải trình và chất vấn giữa hai kỳ họp. Qua công tác này, nhiều lĩnh vực quan trọng được thúc đẩy mạnh mẽ như: công tác thu thuế, thu ngân sách nhà nước, việc triển khai chính sách phát triển doanh nghiệp, quản lý đất công, chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài... Qua đó, đã kiến nghị nhiều nội dung cần thiết kịp thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển tích cực.

Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết thêm, Thường trực HĐND tỉnh quan tâm xử lý kịp thời nhiều nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; chủ động rà soát để tham mưu, đề xuất Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề quan trọng qua giám sát và hoạt động của HĐND tỉnh để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với cơ quan dân cử. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh lãnh đạo thúc đẩy hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, nhất là công tác giám sát chuyên đề, đưa công tác HĐND gần dân hơn; thúc đẩy công tác đại biểu qua hoạt động thi đua khen thưởng; các hoạt động nhằm động viên tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sự cống hiến của đại biểu HĐND cũng được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả tích cực.


Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời ban hành Nghị quyết đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nói về định hướng trọng tâm hoạt động trong năm mới 2024 của HĐND tỉnh, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Cùng với đó, chú trọng rà soát, xem xét để kịp thời ban hành các chính sách, cơ chế đáp ứng tình hình thực tiễn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những chính sách đặc thù nhằm đáp ứng đòi hỏi trong phát triển của tỉnh; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mặt công tác, đặc biệt là nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh; phát huy vai trò của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh Người đại biểu nhân dân Đất Sen hồng.


Qua các phiên giải trình và chất vấn giữa hai kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiến nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển tích cực

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát chuyên đề, tái giám sát, theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của HĐND, Thường trực, các Ban qua giám sát, giải trình, chất vấn; chú trọng tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, thực tế cho thấy hoạt động nghị trường kỳ họp luôn là kỳ vọng, thu hút sự quan tâm lớn của cử tri. Đồng thời tăng cường đổi mới nội dung, phương thức đảm bảo thiết thực, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp xúc cử tri chuyên đề để góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của Người đại biểu dân cử. Phối hợp giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc thực hiện lời hứa của đại biểu trước cử tri.

Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Cùng với nhiều kết quả quan trọng đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng, nỗ lực và tâm huyết của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất định chúng ta sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức, nắm bắt được thời cơ, hoàn thành cao nhất các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Hơn ai hết, những Người đại biểu nhân dân Đất Sen hồng cần phải trăn trở nhiều hơn, có khát vọng lớn hơn, tinh thần trách nhiệm cao hơn, cùng đồng hành, chia sẻ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà, xứng đáng với niềm tin của cử tri và của Nhân dân”.


Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh (
Ảnh: Hoàng Trọng)

Ông Thái Thanh Bình - chủ Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Thực phẩm chay Bình Loan ở xã Hòa An, TP Cao Lãnh bày tỏ, trong năm 2024, tôi cũng như nhiều bà con cử tri mong muốn HĐND tỉnh và HĐND các cấp tiếp tục hoạt động tích cực, giám sát sâu sát các cấp chính quyền để các chính sách được ban hành đi vào thực chất “làm thật, việc thật” và phù hợp thực tế; nhất là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp phát triển để góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Cùng với đó là mong muốn HĐND tiếp tục quan tâm lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân để giải quyết nhanh những kiến nghị của cử tri về những vấn đề dân sinh tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong Nhân dân.

Năm 2024 đang đến với nhiều ước vọng cùng niềm tin vươn xa, từ những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm qua sẽ là nền tảng để HĐND tỉnh tiếp tục phát huy, đạt nhiều thắng lợi to lớn trong thời gian tới, xứng đáng là cầu nối giữa dân với Đảng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn